Bilim Ve Tekno

Elementler

Karbon,  2. Periyotta ve 4A grubunda bulunmaktadır. C sembolüyle gösterilir. Ametaldir.  6 elektron, 6 proton,...
Bor, periyodik sistemde 3A grubunda ve 2. Periyotta bulunur. Sembolü B’dir. Atom numarası 5’tir. 6...
Berilyum, periyodik sistemde 2A grubunda ve 2. Periyotta yer alır. Be sembolüyle gösterilir. Metaldir. Erime...
Lityum,  1A grubunda, 2. Periyotta bulunur. Li sembolüyle gösterilir. Alkali metaldir.  Atom numarası 3’tür.Oda koşullarında...
Helyum ismi Yunanca Güneş Tanrısı olan Helios’tan gelir. Helyum, Güneş’te bol miktarda bulunduğundan bu isim...
Hidrojen, H sembolüyle gösterilir. Periyodik tabloda  1A grubunda, 1. periyotta ve ilk sırada bulunur. Kütlesi...
Nükleer tıpta kullanılan teknesyum elementini; 1937 yılında Carlo Perrier ve Emilio Segrè tarafından İtalya’da keşfetmiştir....