Bilim Ve Tekno

Ametaller

Karbon,  2. Periyotta ve 4A grubunda bulunmaktadır. C sembolüyle gösterilir. Ametaldir.  6 elektron, 6 proton,...
Hidrojen, H sembolüyle gösterilir. Periyodik tabloda  1A grubunda, 1. periyotta ve ilk sırada bulunur. Kütlesi...