Bilim Ve Tekno

Metaller

Berilyum, periyodik sistemde 2A grubunda ve 2. Periyotta yer alır. Be sembolüyle gösterilir. Metaldir. Erime...
Nükleer tıpta kullanılan teknesyum elementini; 1937 yılında Carlo Perrier ve Emilio Segrè tarafından İtalya’da keşfetmiştir....