BilimGenelMakaleler

FISH Yöntemi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Google News Abone Ol

In Situ Hibridizasyon

In situ melezleme istenilen mRNA içeriğinin doku içerisinde nerede bulunduğunu anlamamıza-görmemize yarayan tekniktir. Bu yöntem inceleyenin ilgilendiği mRNA’nın normal yerini görmesine olanak sağlamaktadır.

In situ melezleme oldukça kolay ve kullanışlı bir teknik olduğundan oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Histolojik dokulardaki hedef mRNA’nın işaretlenmiş nükleik asit probuna hibridizasyonunu sağlayarak dengeli hibritler oluşturur ve böylece probun yeri görülebilir.

Bu teknoloji ayrı türlerdeki hücre popülasyonlarında gen anlatımı çalışmak için kesin bir metottur. Çünkü tek bir hücre çözünürlüğünde hedef mRNA’nın bulunmasını mümkün kılmaktadır.

Kullanılan prob tipleri:

DNA probları: Yüksek spesifik aktivite gösterir. Prob olarak kullanılmadan önce denatüre edilmelidir.

RNA probları: RNA-RNA hibridleri en stabil hibridlerdir. RNA probları düsük stabilite gösterir ve RNaz’larla kolaylıkla yok edilebilirler.

Oligonükleotid probları (15-50 nükleotid): Dizi hedef diziye tamamlayıcı olarak tasarlanır. Problar çok stabildir. Küçük boyutundan dolayı hedefe kolayca girebilir.

Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH)

Floresan in situ hibridizasyon çoklu, sayı, yapı ve mikrodelesyon gibi kromozom anomalilerini saptamak için yaygın olarak kullanılan bir metottur.

Olumlu Yönleri

  • Sonuca hızlı ulaşılır.
  • Bütün doku tiplerine uygulanabilir (kan, ilik vb.) Standart sitogenetik metodlarla saptanamayan delesyonları saptar.

Olumsuz yönleri:

  • Standart G-bantlama calışmalarının yerine geçemez fakat yanında kullanılabilir.
  • Tüm kromozom için iyi olmasına rağmen sadece birkaç kromozomal segmentle sınırlıdır.

Yöntem

Yöntem oldukça basittir. Amaç floresan özelliği taşıyan ve ilgili DNA kısmına spesifik olan moleküllerin, ilgili oldukları kısma bağlanması, bağlanmayan moleküllerin ortamdan uzaklaştırılması sağlanır. Böylece hibridizasyon olduğunda ilgili böylenin tespiti yapılmış olur. Florasan özellik taşıyan bu moleküllere prob, meydana gelen bu olaya ise hibridizasyon denir.

Hibridizasyon işleminin ardından, DNA ve prob kompleksi UV ışık altında incelenir ve ışımaya bakılır. Işıma varsa, prob bağlanmış (istenilen bölge var), ışıma yok ise prob bağlanmamış (istenilen bölge yok) demektir.

A) Tanısal amaçlı kullanılan FISH

1. Klinik sitogenetik
a. Prenatal tanı
b. İnterfaz sitogenetiği
c. Mikrodelesyon sendromlarının tanısı
d. Kanser sitogenetiği
2. Dokuda enfeksiyon ajanlarının tanısı
3. Dokuda mRNA düzeyinde onkogenlerin değerlendirilmesi

B) Araştırma amaçlı FISH

1. Gen haritalaması
2. Tümör biyolojisi
3. Mikrobiyoloji/viroloji
4. Gen ekspresyon analizi
5. Somatik hücre hibrit analizleri
6. Mayoz/mitoz analizleri
7. Hücre tanımlaması

İlk aşama çift iplikli kromozom DNA’sını ve prob DNA’sını denatüre etmektir. Böylece prob ve kromozom DNA’sı birbirine bağlanabilirler. Bu işlem DNA’nın yüksek sıcaklıkta ısınmasıyla gerçekleşir. Ardından ortama prob eklenerek probların DNA’ya bağlanması sağlanır. Ardından UV ışık altında incelenir.

SerdarCR

Genetik ve biyomühendislik lisans mezunuyum. Aldığım eğitim fizik, kimya, biyoloji ve matematik ağırlıklıydı. Mühendislik fakültesi mezunu olduğundan dolayı analitik ve sonuç odaklı düşünce yapısına sahibim. Aldığım eğitim moleküler biyoloji, biyoteknoloji, mikrobiyoloji, genel ve organik kimya, tıbbi genetik ve mühendislik derslerini içermekteydi. Bu derslerde edindiğim teorik bilgileri yine bu derslerin laboratuvarlarında pekiştirme şansım oldu.Lisans hayatım boyunca birçok etkinlikte görev aldım. Bu etkinliklerden birinde konuşmacı olup PCR ve gelişim sürecini sundum. Başka bir etkinlikte ise bilgisayar alanındaki bilgilerim dahilinde teknik koordinatör ve tasarımcı olarak görev yaptım. Görev aldığım etkinlikler haricinde ikna kabiliyetine sahip olup Türkçe'yi iyi kullandığımı düşünmekteyim.Öğrenim hayatım devam ederken internette de çalışmalarım oldu. Bilim ve Tekno'nun kuruculuğunu yapıp yönetim görevini üstlenmekteyim. Ayrıca yine Bilim ve Tekno'da metin yazarlığı yaparak bu girişimi topluma yararlı olacak şekilde devam ettiriyorum. Yaklaşık 50 kişilik değerli ekibime liderlik yapmaktayım. Bunun yanı sıra ise özel bir firmada genetik mühendisi olarak satış departmanında çalışmaktayım.

2 Yorum

  1. Hayran kaldım. Bende Genetik ve Biyomühendislik bölümü lisans mezunuyum yazdığınız derslerin hepsini ve yazmadığınız diğerlerinin eğitimini aldım. Okul zamanında Ankara Numune Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi ve İstanbul Çapa Aziz Sancar DETAE de staj yaptım ama hiç bir yerde iş bulamıyorum her yer an az 2 yıl tecrübe istiyor ve yeni mezunları yok sayıyorlar. Siz herkesten bağımsız kendi işinizi araştırma merkezimizi mi yürütüyorsunuz yoksa Bilim ve Tekno ile İnternet üzerinden bilgi mi yayınlıyorsunuz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı