BilimGenelMakalelerSağlık

Kök Hücre Nakli Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Google News Abone Ol

Kök Hücre Nakli

Kök hücre nakli, doğumsal kan hastalıkları başta olmak üzere kemik iliği yetmezliği gibi çeşitli sorunlarda başvurulan yöntemdir. Günümüzde birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

Nakil için öncelikle alıcı ve verici arasındaki uyum tespit edilmelidir. Tetkitler sonucunda olumlu yanıt alındığı takdirde kemik iliği kısmen ya da tamamen boşaltılarak sağlıklı kişiden alınan kök hücreler hastanın kemik iliğine nakledilir.

kok-hucre

Sağlıklı kişiden alınan kök hücreler hastaya nakledildikten sonra burada çoğalarak hastalığın ortadan kaldırılmasını sağlar. Önceki zamanlarda sadece kemik iliğinden kök hücre elde edilirken günümüzde kemik iliği dışında da kök hücre kök hücre nakli yapılabildiğinden hematopoetik (kan yapıcı) kök hücre nakli terimi kullanılmaktadır.

Kök Hücre Nakli Çeşitleri

İki çeşit nakil yöntemi mevcuttur. Kök hücrenin başkasından alınması halinde allojenik kök hücre nakli olarak isimlendirilir. Kişinin kendi hücrelerinden elde edilmesi durumunda otolog kök hücre nakli olarak isimlendirilir.

otolog-kok-hucre-nakli

Otolog Kök Hücre Nakli

Kişinin kendi kök hücreleri alındıktan sonra saklanması gerekir.Kişinin kendi kök hücresi alındıktan sonra yüksek dozda kemoterapi uygulanarak varolan tümör hücrelerinin olabildiğince ortadan kaldırılması amaçlanır.

Otolog kök hücrenin uygulanması için kemik iliği veya kandan kök hücreler alınır. Günümüzde kemik iliği yanı sıra kandan elde edilen kök hücreler kullanılır. Kandan kök hücre eldesi için kanda kök hücrelerin çoğalmasını sağlayacak G-CSF maddesi kullanılır.

Otolog Kök Hücre Naklinin Uygulandığı Hastalıklar
  • Lenfoma
  • Multipl Miyelom
  • Germ Hücreli Tümörler
  • Akut Lösemi

kemik-iligi-kok-hucre-nakli

Allojenik Kök Hücre Nakli

Hastanın öncelikle kardeşi, yoksa yakın akrabası, bulunmazsa akraba dışı vericiden alınan kök hücrelerdir. Kök hücrelerin temin edilebilmesi için 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Kök hücreler kemik iliği, kandan temin edilebileceği gibi yenidoğan bebeğin kordonundan elde edilebilir.

Allojenik Kök Hücre Naklinin Uygulandığı Hastalıklar
  • Akut Miyeloid Lösemi
  • Akut Lenfoblastik Lösemi
  • Miyelodisplastik Sendrom
  • Kemik İliği Yetmezliği
  • Kronik Lenfositik Lösemi

Esranur Kaya

Merhaba, ben Esranur, Kayseriliyim, Moleküler Biyoloji ve Genetik 3. Sınıf öğrencisiyim. Araştırmayı, bir şeyleri öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir