BilimCanlılarGenelHayvanlarMakaleler

Megalodon Köpek Balığı ve Özellikleri

Google News Abone Ol

Denizde yüzerken en son isteyeceğiniz şeylerden biri, köpekbalığı saldırısına maruz kalmaktır. Nitekim köpekbalığı saldırılarından sağ kalanların sayısı oldukça azdır. Bununla beraber dünyanın gelmiş geçmiş bilinen en büyük köpekbalığı Megalodon, yani bilimsel adı ile Carcharocles megalodon, bundan uzun yıllar önce yaşamış ve nesli tükendiği düşünülmektedir. Birçok yerli ve yabancı kaynakta büyük beyaz köpekbalığının uzak kuzeni olduğundan bahsedilmektedir. Boyutunun 60 ft olduğundan bahsedilir. Bu bir insan boyunun yaklaşık 10 katı kadardır. Bununla birlikte 70 ton ağırlığa sahip oldukları düşünülmektedir. Bu ise bir filin ağırlığının 10 katıdır.

Megalodon Yaşıyor Mu?

Oldukça büyük boyutlara sahip olan bu köpekbalığı türü büyük okyanusta ve atlas okyanusunda yaşamıştır. Megalodon cinsi köpekbalığı etoburdur ve büyük balinalar ile beslendiği söylenmektedir. Balinalara genelde orta boylarda ise burun, büyük bir balina ise kuyruk, küçük bir balina ise gövde kısmından saldırdığı tahmin ediliyor. Keskin büyük dişlere sahip megalodon, güçlü çene kaslarına sahip ve kıkırdak kaplı iskelet yapısı mevcuttu. Bununla beraber okyanuslardaki bilinen en büyük ve yırtıcı etobur canlılardan biri olduğu söylenmektedir.

Megalodon Boyutları
Megalodon Boyutları

Megalodonların ortalama yaşam süreleri 25 yıl ile 40 yıl arasında olduğu tahmin edilmektedir. Megalodonların neslinin anormal bir iklim değişikliği sebebiyle birlikte balinaların ılık sulardan soğuk sulara göç etmesiyle beraber ve megalodonlarda bu soğuk iklime dayanıklı yapı bulunmadığından, balinaların göç etmeleri sonucunda yiyecek bulamamaları sonucunda tükendiği tahmin edilmektedir.

Megalodon Diş Boyutları
Megalodon Diş Boyutları

Bilinen son canlı megalodonun 1.5 ile 25 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilmektedir. Boyutları ile beraber insanı kendine hayran bırakan bu hayvan günümüzde yaşıyor olsaydı, okyanuslarda nasıl bir ekosistem olurdu tahmin bile edemiyoruz. Nitekim boyutları günümüzde bulunan 18 santimetrelik diş fosilleri ile tahmin edilse bile bilimin kendine hayran bırakan bir canlı olduğunu söylemesi zor değil.

Megalodon ve Fizyolojik Özellikleri

Bununla beraber iskelet fosilinde bulunan eksikler nedeniyle gerçek boyutları tam olarak bilinmemektedir. Adının Türkçe karşılığı büyük diş olan megalodonların nesli bundan 2.5 milyon yıl önce tükenmiştir. Günümüzde yaşayan en büyük köpekbalığı olan balina köpek balığı 5,5 – 10  metre boylarına sahip olduğunu düşünürsek megalodonun yanında oldukça ufak kaldığını söyleyebiliriz.

Tahmin edilene göre günlük 600 ile 1200 kg kadar et tüketmek zorunda olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 20 tonluk çene basıncına sahip olduğu düşünülen bu canlının saldırdığında neler yapabileceği hayret uyandırıyor. Nitekim okyanustaki hemen her balinayı avlaması için bu çene basıncı oldukça yeterli geliyor.

Bazı bilim insanları megalodonların neslinin tükenmediğini düşünmektedir. Ancak buna kabul edilebilir bir açıklama yapamasalar da, megalodonların okyanusta yaşamını devam ettirebileceği kadar besin olduğunu ve iklim değişiklerine ve su sıcaklıklarına uyum sağlayabilmek için okyanusun derinliklerinde saklandıkları söylenmektedir. Ancak kesin bir cevap yoktur çünkü günümüzde hiç megalodona rastlanmış ve kayıt edilmiş bir belge yoktur.

Günümüzde megalodonu avlayabilecek bir okyanus canlısı olduğu düşünülmemektedir. Nitekim yaşayan en büyük ve yırtıcı köpek balığı “Büyük Beyaz Köpekbalığı“dır ve onun kütlesi 680 – 1.100 kg arasında değişmektedir. Bununla birlikte dişilerinin boyutları 4,5 – 6,4 metre arasındadır. Megalodon ile yan yana geldiklerinde ise boyut farkı oldukça fazla olduğu görülür.

Boyutlarına rağmen megalodonların çok iyi yüzücüler oldukları tahmin edilmektedir. Nitekim böyle “devasa” boyutlara sahip bir canlının yüzgeçlerinde bulunan marifet, hiç de azımsanacak cinsten değildir.

Dünyanın %70’inin sudan oluştuğunu düşününce ve okyanusların derinliklerinde keşfedilmemiş birçok yer olduğu bilinen bir gerçekken megalodonların neslinin tükenip tükenmediği halen merak konusu.

Dünyanın En Büyük Köpekbalığı

Dünyanın en büyük köpekbalığı, bilindiği üzere büyük beyaz köpekbalığıdır. Ancak tarih öncesinde yaşamış öyle bir canlı var ki, şuan yaşasa, gezegenin en yırtıcı, okyanusun hakimi ve köpekbalığı türlerinin en büyüğü olacaktı. Onun adı megalodon. Günümüzde yaşayan en büyük canlı mavi balinadır. Balina katili olan megalodonun günümüzde yaşamaması ve mavi balinanın megalodondan 2 kat büyük olması onu yem yapmaz ancak megalodonun yırtıcılığı göz önünde bulundurulduğunda, zevk için bile mavi balinalara saldırabileceğini düşündürüyor.

Gezegendeki en büyük köpek balığı olan büyük beyazdan yaklaşık 3.5 kat daha büyük olan megalodon büyük beyazın atası olarak görülmektedir. Günümüzde yaşadığı ancak derin sularda olduğu için görülmediği hakkında söylentiler olsa da, kayda geçilmiş bir kanıt bulunmamaktadır.

Megalodon Ne İle Beslenir?

Günümüzdeki tekneleri hatta bazı gemileri batırabilecek kadar büyük ve güçlü bir canlı olan megalodonun balinalar ile beslendiği ve birçok balığı avladığı düşünülüyor. Ancak günümüzde canlı olarak incelenmediği için tam olarak ne ile beslendiği bilinmiyor. Hemen hemen her balinayı avlayabileceği düşünülüyor.

Diş Yapısı

Megalodon Diş Boyutları
Megalodon Diş Boyutları

Megalodonun dişeri 18 santimetre boyutundadır. Günümüzde megalodonun tam bir iskeleti bulunmamakla beraber büyük bir kısmı bulunmuştur. Bu iskelet parçasından olan dişleri bile megalodonun ne kadar büyük ve güçlü bir çene yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Dişleri normal bir köpek balığından 3-4 kat daha büyüktür. keza aynı şekilde kalın olmasıyla beraber oldukça dayanıklıdır. Yüksek çene basınına sahip bir canlı olan megalodonun balinaları avlayabilmesine olanak sağlar.

Çene Yapısı

Oldukça büyük dişlere ve keza aynı şekilde çeneye sahip olan megalodon, avlarını kolaylıkla avlayabilmesini sağlayan çene kasları, 20 tonluk çene basıncına sahiptir. Bu sayede önüne çıkan hemen her balinayı avlayabilir ya da hemen hemen her gemiyi batırabilir.

Megalodon Çene Yapısı
Megalodon Çene Yapısı

Daha önce yapılan araştırmalar ve çalışmalar, çene içindeki diş pozisyonuyla ilişkili olmadığını göstermektedir. 2 ila 10,5 metre arasında olan megalodonlar, çoğunlukla gençler ve yenidoğanlar olarak bilinmektedir.

Günümüzde yaşayan hiç bir canlı bu çene basıncına sahip değildir. Ancak en güçlü ısırığa sahip tuzlu su timsahlarında bile 3700 kilogram olan çene basıncı bulunmakta iken milyonlarca yıl önce yaşayan T-Rex‘lerde çene basıncı bu megalodonun çene basıncının yaklaşık 1/3’ü kadardı. Araştırmacıların hesaplamaları sonucu ortaya çıkan bu değerler megalodonun nasıl bir çene yapısına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Megalodon Neden Yok Oldu?

Megalodonun neden yok oldu? Kesin bilgi bulunmamaktadır. Ancak bu konuyla ilgili birçok teori vardır. Bu teorilerden biri, megalodonun beslendiği balinaların soğuk sulara göç etmesi ile ve megalodonların bu soğuk sulara el verişli bir yapısının bulunmaması ile balinaları izleyememeleri olduğudur. Bir başka teoriye göre mogalodonlar balinaları izledi ancak soğuk bölgelere uyum sağlayamadıkları için hızlı bir şekilde nesilleri tükendi. Bir diğer teori ise iklimlerin büyük bir değişikliğe uğraması ile sular soğudu ve mogalodonlar hızlı bir şekilde ölmeye başladı. Buna benzer bir teori olarak da bu iklim değişikliği sonucunda megalodonlar derin bölgelere sığındı. Hayatta olduklarını söyleyen teori de aslında bu. Derinlere sığındılar ve oralarda megalodonların canlı kalabilmesini sağlayan iklim, yiyecek gibi şartlar mevcut olduğu söyleniyor ve bu yüzden hiç görülmüyor deniyor.

Megalodon Yaşıyor Mu?

Bazı kaynaklarda megalodonların Mariana Çukuru’nda yaşıyor olabileceğinden bahsetmektedir. Çukur keşfedildikten bu yana defalarda incelenmiştir ancak bu incelemeler ayrıntılı değildir. Bu sebepten megalodonlarım Mariana’da olup olmadığı hakkında kesin bir şey söylemek yanlış olacaktır. Her ne kadar “Megalodon nesli tükendi mi?” sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından merak edilse de, binlerce araştırmacı bilim insanı bu canlının bir eşini canlı olarak yakalamış değil. Bu durumda “Megalodon yaşıyor” demek yanıltıcı olacaktır.

Megalodon Varlığının Kanıtları

Daha önce 21 ocak 2009 yılında Hawaii kıyılarında büyük bir balina cesedine rastlandı. Balinanın ölüm nedeni tam olarak bilinmiyordu. Ancak, balinanın güçlü bir şey tarafından saldırıya uğradığı kesindi. Bağırsaklarının dışarıya dökülecek şekilde saldırıya uğradığı görülen balina, birçok kişi tarafından kamera kayıtlarına alındı. Kuyruk kısmından saldırıya uğrayan dev balinanın megalodon tarafından bu hale getirildiği uzun zaman tartışma konusu oldu.

Bu olaydan 4 sene kadar sonra, 13 nisan 2013 yılında Güney Afrika Sahili‘nde kuyruk yüzgecinin yaklaşın 1.8 metre kadar olduğu görülen bir deniz canlısı kameralara yakalandı. Böyle bir boyut birçok balinanınkinden dahi uzun. Üstelik balinaların kuyruk yüzgecinin yatay şekilde olduğunu ve köpek balıklarının kuyruk yüzgeçlerinin de dikey olduğunu hatırlarsak, kameraya takılan bu canlının bir köpek balığı olduğu sonucuna varabiliriz.

2. Dünya savaşı sırasında o zamanki Almanya’nın Nazi arşivlerinde saklanan bir fotoğraf ise 18 kasım 1942 yılında kayıtlara geçti. Fotoğrafa dikkatli bakıldığında Alman donanmasındaki bir gemi ile kıyaslanarak uzunluk hesabı yapıldığında, kameraya takılan köpek balığının sırt yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasındaki mesafenin 64 feet, yani 19.5 metre kadar olduğu görülüyor. Bugün bilinen en büyük köpek balığı ünvanına sahip büyük beyaz köpek balıklarının yetişkinleri en fazla 6.4 metreye kadar büyüyebiliyor. Bu da ortaya tekrar megalodon sorusunun çıkmasına neden oluyor.

Bütün bunların yanı sıra Brezilya sahillerinde 20 kasım 2012‘de helikopter ile denizde mahsur kalmış bir grup kurtarılırken kayıtlara geçen bir canlı görülüyor. Yapılan açıklamada olaya şahit olanlar, onun bir balina olmadığında ısrarcı olduğunu söylüyor.

Kaynaklar

  1. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25338197/
  2. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26321775/
  3. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20479893/

SerdarCR

Genetik ve biyomühendislik lisans mezunuyum. Aldığım eğitim fizik, kimya, biyoloji ve matematik ağırlıklıydı. Mühendislik fakültesi mezunu olduğundan dolayı analitik ve sonuç odaklı düşünce yapısına sahibim. Aldığım eğitim moleküler biyoloji, biyoteknoloji, mikrobiyoloji, genel ve organik kimya, tıbbi genetik ve mühendislik derslerini içermekteydi. Bu derslerde edindiğim teorik bilgileri yine bu derslerin laboratuvarlarında pekiştirme şansım oldu.Lisans hayatım boyunca birçok etkinlikte görev aldım. Bu etkinliklerden birinde konuşmacı olup PCR ve gelişim sürecini sundum. Başka bir etkinlikte ise bilgisayar alanındaki bilgilerim dahilinde teknik koordinatör ve tasarımcı olarak görev yaptım. Görev aldığım etkinlikler haricinde ikna kabiliyetine sahip olup Türkçe'yi iyi kullandığımı düşünmekteyim.Öğrenim hayatım devam ederken internette de çalışmalarım oldu. Bilim ve Tekno'nun kuruculuğunu yapıp yönetim görevini üstlenmekteyim. Ayrıca yine Bilim ve Tekno'da metin yazarlığı yaparak bu girişimi topluma yararlı olacak şekilde devam ettiriyorum. Yaklaşık 50 kişilik değerli ekibime liderlik yapmaktayım. Bunun yanı sıra ise özel bir firmada genetik mühendisi olarak satış departmanında çalışmaktayım.

5 Yorum

    1. Balina köpek balıkları günümüzde teşhis edilen ve sınıflandırmaya giren en büyük köpek balıklarıdır. Boyları 13-15 metreyi bulabilir. Ancak tarih öncesinde yaşayan ve günümüz köpek balıklarını dahil ettiğimiz bir havuzda, en büyük köpek balığı megalodon olarak görülecektir. Ancak belirtmek gerekir ki henüz keşfedemediğimiz yerlerde tarih öncesinde yaşamış dev köpek balıklarının fosillerine ulaşılabilir. O zaman bu değişir. Ancak bilinen okyanusta geçmişten günümüze dek yaşamış en büyük köpek balığı megalodondur.

  1. Megalodon köpek balığının günümüzde yaşıyor olduğunu ispatlayacak nitelikte kanıt bulan var mı? Videolar, fotoğraflar ve türlü söylentiler mevcut. Ben baya araştırdım ancak kanıtlar nitelikte somut deliller bulamadım diyebilirim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir