BilimGenelMakaleler

Avogadro Sayısı Nedir?

Google News Abone Ol

Avogadro Sayısı

Avogadro sayısı veya diğer bir değişle Avogadro sabiti, herhangi bir elementin, bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısına takabül gelmektedir. Avogadro sayısı, bu alanda katkıları oldukça fazla olan İtalyan bilim adamı Amedeo Avogadro’nun (1776–1856) adı ile anılmaktadır.

1 mol -atom= 6,02 x 1023 tane atom
1 mol-molekül = 6.02×1023 tane molekül

Örneğin; 1 Mol yani 12 gram Karbon12 elementinde, 6.02214199×1023 atom bulunmaktadır.

n=N/NA

N = Tanecik sayısı

NA = Avogadro sayısı

n = Mol sayısı

Eğer karbon atomundan 6,02 x 1023 tane alıp tarttığımızda, ağırlığının 12 gram olduğunu görürüz. Yani avogadro sayısı (NA) için, herhangi bir elementin 1 molünde bulunan tanecik sayısıdır diyebiliriz.

Avogadro Sayısı Nasıl Bulundu?

Avogadro, ismini bu alanda vermiş olduğu katkılardan dolayı İtalyan bilim insanı Amedeo Avogadro’dan almaktadır. Avogadro, 1811 yılında eşit sıcaklık ve basınç altında aynı hacimdeki gazların türleri fark etmeksizin aynı miktarda molekül içerdiğini deneysel olarak hesaplamıştır. Avogadro sayısı o tarihten itibaren bilimde pek çok alanda insanlara kolaylık sağlamıştır. Nitekim Avogadro sabiti ile atomların büyüklüğü ve ağırlığı hesaplanabilmektedir.

Avogadro’nun molarite ve moleküler ağırlık teorisine yaptığı katkılardan dolayı, 1 mol bileşikteki moleküllerin sayısı Avogadro’nun numarası NA olarak yeniden adlandırıldı. (Sıklıkla bu konu ile karıştırılan Loschmidt’in sabiti, artık başka bir anlama sahiptir). Avogadro sayısı kimyasal reaksiyonların sonuçlarını hesaplamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sabit, kimyagerlerin belirli bir reaksiyonda üretilen maddelerin tam miktarlarını hesaplamalarına izin vermektedir.

Avogadro Yasası, aynı hacimlerde farklı gazların (aynı sıcaklık ve basınçta) ağırlıkları arasında meydana gelen ilişkinin, ilgili moleküler ağırlıklar arasındaki ilişkiye karşılık geldiğini ima etmektedir. Dolayısıyla, bağıl moleküler kütleler gaz numunelerinin kütlelerinden hesaplanabilir. Avogadro bu hipotezi, Joseph Louis Gay-Lussac’ın 1808’de ciltler (ve gazları birleştiren) hakkındaki yasasını yayınlamasının ardından geliştirdi.

Avogadro’nun çözmesi gereken en büyük zorluk, o zamanlar atomlar ve moleküller arasındaki büyük bir karmaşaydı. Avogadro’nun çalışmasının en önemli katkılarından biri, basit parçacıkların da moleküllerden oluşabileceğini açıklamasıydı. Örneğin, John Dalton bu olasılığı göz önünde bulundurmadı. Avogadro aslında “atom” kelimesini kullanmadı, çünkü “atom” ve “molekül” kelimeleri o dönemlerde neredeyse farksız kullanılırdı.

Avogadro Sayısı Hesaplama
Avogadro Sayısı Hesaplama

SerdarCR

Genetik ve biyomühendislik lisans mezunuyum. Aldığım eğitim fizik, kimya, biyoloji ve matematik ağırlıklıydı. Mühendislik fakültesi mezunu olduğundan dolayı analitik ve sonuç odaklı düşünce yapısına sahibim. Aldığım eğitim moleküler biyoloji, biyoteknoloji, mikrobiyoloji, genel ve organik kimya, tıbbi genetik ve mühendislik derslerini içermekteydi. Bu derslerde edindiğim teorik bilgileri yine bu derslerin laboratuvarlarında pekiştirme şansım oldu.Lisans hayatım boyunca birçok etkinlikte görev aldım. Bu etkinliklerden birinde konuşmacı olup PCR ve gelişim sürecini sundum. Başka bir etkinlikte ise bilgisayar alanındaki bilgilerim dahilinde teknik koordinatör ve tasarımcı olarak görev yaptım. Görev aldığım etkinlikler haricinde ikna kabiliyetine sahip olup Türkçe'yi iyi kullandığımı düşünmekteyim.Öğrenim hayatım devam ederken internette de çalışmalarım oldu. Bilim ve Tekno'nun kuruculuğunu yapıp yönetim görevini üstlenmekteyim. Ayrıca yine Bilim ve Tekno'da metin yazarlığı yaparak bu girişimi topluma yararlı olacak şekilde devam ettiriyorum. Yaklaşık 50 kişilik değerli ekibime liderlik yapmaktayım. Bunun yanı sıra ise özel bir firmada genetik mühendisi olarak satış departmanında çalışmaktayım.

Bir Yorum

  1. Abi başarılarının devamını dilerim ben de lise 2 öğrencisiyim. İnşallah senin gibi ben de genetik mühendis olmak istiyorum??

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir