BilimGenelMakalelerSağlık

Ergoterapi Nedir?

Google News Abone Ol

Ergoterapi (Occupational Therapy); Ülkemizde henüz yeni duyulmaya başlamış olsa da, aslında 1920 yılında resmi şekilde bir sağlık mesleği olarak kabul edilmiştir. Birinci ve İkinci Dünya savaşları, bu yeni sağlık mesleğinin tıp ve rehabilitasyon alanındaki etkisini ortaya koymasına fırsat sağlamıştır. 2014 yılında da Türkiye’de Resmi gazetede ergoterapinin meslek tanımına yer verilmiştir.

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi dendiğinde herkesin kafasında sorular oluşmaktadır. Nedir bu ergoterapi? Fizyoterapiyle bir bağlantısı var mı? Ergonomiden türeyen bir kelime mi? Kimlerle ilgilidir? Meslek profesyonellerine hangi isim verilir?

Öncelikle ergoterapi, yaşam kalitesini arttırmak isteyen herkesle ilgilenir. Tamamen kişi odaklı bir sağlık mesleğidir. Aslında hepimizin hayattaki değişikliklere adapte olmak ve yaşamımızı sürdürebilmek için bilmeden de olsa yaptığı yaşamı anlamlı kılma ve yaşam kalitesini yükseltme üzerine geliştirilmiş bir bilim dalıdır. Ergoterapinin temel mottosu anlamlı ve amaçlı aktivitelerdir.

Ergoterapistler Ne Yapar?

Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında eğitime sahip kişilerdir.

Ergoterapinin amacı kişilerin günlük hayatlarında aktivitelerine, rollerine katılımlarında bağımsızlıklarını sağlamaktır ve bunu gerçekleştirmek için ergoterapistler üç temel noktaya odaklanır:

  1. Kişi
  2. Aktivite
  3. Çevre

Ergoterapistler bu üç temel noktayı hedef alarak günlük yaşamda bağımsız olamayan veya daha aktif olmak isteyen kişilerin hayat kalitesini iyileştirirler. Bunu gerçekleştirebilmek için de;

  • Kişilerin aktiviteleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan becerileri kazandırırlar.
  • Aktivite analizi yaparak gerektiği durumlarda aktivitelerin adaptasyonlarını yaparlar.
  • Kişilerin aktiviteyi yapabilmelerine olanak verecek şekilde çevreyi düzenlerler.

Ergoterapistler bu çerçevede kişilere hayata adapte olmaları için gerekli olan eğitimleri verirler. Gerektiğinde yardımcı ekipmanlar önerir, tasarlar ve kullanımlarını öğretirler. Ergoterapi her zaman kişileri oldukları gibi kabul eder ve olabildiklerinin en iyisini ortaya çıkartabilmeleri yolunda rehberlik görevini üstlenir. Kişilerin karşılaştıkları her türlü zorlukla başa çıkmaları için stratejiler üretirler. Gerektiği zaman kişilere uygun mesleği bulmak ve mesleğe adaptasyonlarını sağlamak da ergoterapistin görevleri arasındadır. Ergoterapistler ihtiyaç duyulan her alanda, hayat kalitelerini arttırmak için danışanlarının yanında olurlar.

Senanur Bahadır

Merhaba, ben Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi son sınıf öğrencisiyim. Ayrıca Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde yandal eğitimimi sürdürmekteyim.Mesleğim hakkında araştırma yapmak ve edindiğim bilgileri ergoterapinin daha geniş kitlelerce bilinmesini sağlamak için paylaşmayı seviyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir