BilimGenelMakaleler

Bakteri Parmak İzi Nedir?

Google News Abone Ol

Adli bilim adamları genellikle suçun faillerini tanımlamak için insan DNA‘sına ve parmak izlerine güveniyorlar. Ancak, net parmak izleri ve hiçbir vücut dokusu veya sıvısı olay yerinde bırakılmadığında, suç çözme daha zor hale gelir. Noah Fierer ve arkadaşlarının yaptığı araştırmaya göre klavyeler ve bilgisayar fareleri gibi nesneler üzerinde bırakılan deriye bağlı bakteriler, her bireye özgüdür ve bu nedenle adli teşhis için uygulanabilir.

Bakteri Parmak İzi Nedir?

Her birey çok sayıda mikroorganizmayı barındırır. İnsan mikrobiyomu insan vücudunda ve üzerinde bulunan toplam mikroorganizmaları ifade eder. Adli bilimlerde insan kimliği önemlidir. Ancak, Zeki bir suçlu, suç mahallinin kirlenmesini, suçluların tespitini zorlaştırmak için kan, meni ve parmak izlerini azaltmak için bazı yöntemler uygulayabilir.

Bakteriyel DNA yani bakteri parmak izi adli bilimde yeni bir alandır. Bakteriyel DNA, insan DNA’sına göre çevresel faktörlere karşı daha dirençli ve bu yüzden bir yüzey üzerinde yaşamanı daha uzun süre sürdürebilir. İnsan DNA’sı Bakteriyel DNA‘nın konfigürasyonu, çevredeki ortamdan ve bireyin mikrobiyomundan etkilenir. Farklı bakteri örüntülerinin farklı yaşam tarzlarına sahip bireyleri ayırt edebileceği düşünülmektedir.

Kişisel tanımlamanın, cilt bakteriyel DNA paterninin analizi ile mümkün olabileceğini varsayılarak bireyler arasındaki farklılıkları ve bireyleri tanımak için bir çalışma yürütülmektedir. Dokunulan yüzeylerde kalan deri bakterileri, yeni nesil dizileme (NGS) kullanılarak tanımlanmıştır.

NGS, DNA sekanslarını üretmek ve analiz etmek için moleküler ve hesaplama yaklaşımlarını kullanan biyoinformatik bir tekniktir. NGS büyük hacimli dizi verilerinin ekonomik bir üretim avantajına sahiptir. Pyrosequencing bir NGS teknolojisidir. Pyrosequencing‘da DNA polimerazı nükleotid monomere bağlandığında oluşan pirofosfatın saptanmasıyla diziyi okuyan bir teknolojidir. Bu teknoloji kullanılarak bakteriyel DNA analizlerinin bireyler arasındaki farklı bakteri profillerini adli değeri olancak bir şekilde ayırt ettiğini varsayarak bunun için, parmak uçları, bilgisayar klavyesi ve 16S rRNA genine dayanan pirogretleştirmeyi kullanan kapı tokmağı gibi farklı bireylerin bıraktığı bakteriyel parmak izlerinin analizi yapılmıştır.

Yapılan Çalışmalar

Araştırmacılar, grubun öncülük ettiği güçlü gen dizilim teknikleri kullanarak, bilgisayar klavyelerindeki bakteriyel toplulukların kendi sahiplerinin parmak uçlarında bulunanlara çok benzediğini gösterdi. Aynı zamanda, oda sıcaklığında iki hafta sonra deriden emilen bakteri kolonilerinin sabit kaldığını da göstermişlerdir. Bireyleri tanımlamak için deri bakteriyel kolonilerin faydasını test etmek için, ekip dokuz bilgisayar faresinden bakteri örneklerini ve 270 rastgele bireyle birlikte sahiplerinin avuçlarını örneklenmiştir. Dokuz vakada, her fare üzerindeki bakteri topluluğu, diğer eldekilere kıyasla, sahibinin elindeki topluluğa büyük ölçüde benzerdi.

Fierer ve arkadaşları her bireyin, cilt üzerinde kişisel olarak benzersiz ve geçici olarak stabil bir bakteri kolonileri kombinasyonunu barındırdığını gösterir. Arkasında bırakılan benzersiz mikrobiyal iz, adli tanımlama amaçları için “parmak izi” olarak kullanılabilir. Bu teknik daha fazla doğrulama gerektirse de, bu çalışma mevcut adli tıp yöntemlerini tamamlamak için yeni bir mikrobiyoloji uygulaması ve potansiyel olarak yenilikçi bir yaklaşım getirmektedir.

* Noah Fierer, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji (EBIO) bölümünde profesör ve Colorado Üniversitesi Çevre Bilimleri Araştırma Kooperatifi Enstitüsü’nde (CIRES) görevlidir.

Bakteri Parmak İzinin Avantajları

  • Bu çalışma, mikrobik adli tıpta deri mikrobiyomunun uygulanabilirliğini kapsayacak odağı genişletmektedir.
  • Mikrobiyal adli tıp, biyoterörizm ve biyosirüs araştırmaları için yararlı bir yardımcı olmuştur.
  • Adli tıp biliminin, suç mahalli soruşturması sahasındaki kan, doku, sperm veya tükürük eksikliği gibi sınırlamaların üstesinden gelmek için alternatif bir plan olarak kabul edilmiştir.
  • Bakteriyel DNA analizi, standart DNA tanımının yerini almayacaktır, ancak standart DNA tanımlaması sadece sınırlı bilgi sağladığında, ücretsiz bir teknik olabilir.

Mervenur Yetim

Merhaba; ben Mervenur Yetim 1997 Şanlıurfa doğumluyum. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunuyum. Sürekli çalışan, kendini geliştiren ve daha çok şey öğrenmek için çabalayan, öğrenmeye açık ve çalışmayı çok seven biri olarak öğrendiklerimi herkesle paylaşmayı amaçlı[email protected] mail adresinden ulaşabilir, merak etiğiniz şeyleri sorabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir