BilimGenelMakalelerUzay

Uzunluk Büzülmesi

Google News Abone Ol

Einstein’ın özel görelilik kuramı ile Lorentz‘in görüşleri sonucunda uzunluk büzülmesinin ortaya çıktığını biliyoruz. Anlaşılması zor olan uzunluk büzülmesi mantığımızla uyuşmayabiliyor. Uzunluk büzülmesinin en anlaşılmaz kısmı ise ışık hızına yakın cisimlerin normal boylarına oranla kısalması durumudur.

Peki uzunluk büzülmesi nedir?

Uzunluk büzülmesini ışık hızına (3.108 c) yakın hareket eden cismin duran bir gözlemciye göre daha kısa görünmesi şeklinde açıklayabiliriz. Cisim yani uzay gemisi ışık hızına ne kadar yaklaşırsa uzunluğu o kadar kısalır ve uzay gemisi ne kadar hızlı giderse gitsin içindeki kişi veya kişiler uzay gemisinin büzüldüğünü bilemez çünkü uzay gemisinin içindeki her şey yani geminin içindeki eşyalar, kişi veya kişiler dahil aynı oranda kısalacaktır bu yüzdende geminin içindeki kişilere her şey normal gelecektir.

Kişiler uzay gemisinin sabit durmakta olduğunu ve asıl hareket edenin evrenin geri kalanı olduğu şeklinde düşünmektedirler bu yüzden de geminin içindeki  kişiler evrenin geri kalanının kısaldığını düşünecektir. Diğer yandan da uzunluk büzülmesi düşük hızla hareket eden cismin boyunda ki kısalma fark edilemeyecek kadar küçüktür yani uzunluk büzülmesi yok denecek kadar azdır. Lorentz Daralması olarak da bilinen uzunluk büzülmesine örnek verecek olursak; 120 metreye sahip uzay istasyonu olsun. Uzay mekiğinin ışık hızında hareket ettiğini varsayalım ve uzunluğu 140 metre olsun. Durgun gözlemci uzay mekiğinin boyunu daha kısa ve uzay istasyonuna sığmayan uzay mekiğini ise sığmış olarak görür.Bu durumu formülle incelersek;

 L’= L/gama   şeklinde ifade edilir.  Gama; 1/(√( 1-v2/c2 ))

c ışık hızı, v hareketli cismin hızı, L’ uzak mekiğinin uzunluğu, L durgun gözlemcinin ölçtüğü uzunluğu temsil etmektedir. Lorentz‘ın uzunluk büzülmesini özetleyecek olursak, ışık hızına yakın hareket eden bir cismin boyunun gözlemciye göre kısalmasıdır.Işık hızından yavaş hareket eden bir cismin boyunun ise gözlemciye göre yok denecek kadar az kısalmasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir