BilimGenelMakaleler

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Google News Abone Ol

Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Biyoloji yaşayan organizmanın yapılarını, işlevlerini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Moleküllere indirgendiği zaman moleküler biyoloji ortaya çıkmaktadır. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, labaratuvar, biyolojinin prensipleri, labaratuvar teknikleri ve bilimsel metotlar gibi konularda eğitim verirler.

Yaşam bilimlerinin farklı disiplinlerinde gerçekleştirilen araştırmalar ve yeni buluşlar ile hızla gelişen bilişim teknolojileri biyoloji eğitimini etkilemekte,yeni açılımları ve ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır.Son yirmi yılda, moleküler biyoloji ve gen teknolojisi alanlarında kaydedilen büyük gelişmeler, biyoteknolojideki hızlı değişim ve ilerleyişin itici gücü olmuş ve bu teknoloji giderek çok daha fazla sayıda sanayi ve hizmet sektörünü kapsar ve etkiler hale gelmiştir.İnsan sağlığından tarıma, kimya mühendisliğinden çevre korumaya,gıda üretiminden enerji üretimine kadar yaşamın pek çok alanı bu teknolojinin kapsamına girmiştir.

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümünün Amacı

Temel biyoloji ve biyokimya birikimine sahip, moleküler biyoloji ve genetik altyapısıyla donatılmış, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanında kaliteli elemanlar yetiştirmektir.

Programın Amacı

Moleküler biyoloji ve genetik programının amacı, genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan Ve Yaptıkları İşler

Moleküler biyoloji ve genetik programını bitirenlere “Biyolog” ünvanı verilmektedir. Moleküler biyologlar hastanelerde, sağlık koruma enstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alırlar ve laboratuvarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi, genetik yapısının özümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaparlar.

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü Çalışma Alanları

Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında yönetici olarak görev alabilirler.

Bu bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerini bu amacı gerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik programının disiplinlerarası olması, araştırma ve uygulama odaklı olması mezunlar için sanayide çok kapsamlı istihdam olanakları yaratacaktır. Mezunlar Amerika ve Avrupa’daki önemli üniversitelerin lisanüstü programlarına kabul edilebilecekleri gibi, gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım sektörlerinin Araştırma-Geliştirme (ARGE) ve kalite kontrol laboratuvarlarında, üretim, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışabileceklerdir.

Moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler çevre,enerji ve gıda üretimi alanlarında da devrim yapıcı gelişmelere yol açmıştır.Bütün bu gelişmeler aktif olarak takip edilemediği takdirde ülkemizin gelişmiş ülkelere bağımlılığının artacağı açıktır.Günümüzde ülkemizin bu gelişmeleri bazı bireysel çabalar haricinde izlemekte güçlük çektiğini kabullenmek zor olsa da bu durum bir gerçektir.Modern biyoteknolojinin ülkemizde gelişmesi ve toplumsal refaha katkı sağlaması ancak,moleküler biyolojide araştırma gücünün gelişmesi ve sanayiye uygulanabilir sonuçların elde edilmesiyle mümkündür.Bunun için kaliteli moleküler biyoloji ve genetik eğitimi veren kurumların kurulması, kurulmuş olanların günümüzün gereklerine cevap verebilecek şekilde geliştirilmesi bir zorunluluktur.

Şule Kıyar

Konya da yaşamaktayım.Doğum tarihim 12.12.1997.Necmettin Erbakan Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü öğrencisiyim.Laboratuvar ortamlarına ve sağlık alanlarına çok meraklıyım.Gelişimde mantığı ön planda tutan ayrıca Canan DAGDEVİREN hayranıyım.Beni instagram sayfamdan takip edebilirsiniz :@sulekyr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir