BilimGenelMakaleler

Bitkisel Hormonlar ve Görevleri Nelerdir?

Google News Abone Ol

Hormon, Latince hormaein=uyarmak (harekete geçirmek) anlamına gelmektedir. İnsan ve hayvanlarda bulunan sinir sistemi bitkilerde bulunmamaktadır, bunun yerine büyümeyi, gelişmeyi ve yaraların iyileşmesini sağlayan hormonal bir sistem bulunmaktadır. Hormonların aktifliği ve üretimi meristematik doku ile sağlanmaktadır. Hormonlar genellikle salgılandıkları yerden farklı dokulara taşınarak gittikleri doku da etkili olurlar.

Bitkisel hormonlar 5 gruba ayrılır;

 • Oksin
 • Giberalin
 • Sitokinin
 • Abisisik Asit
 • Etilen 

Hormonlar bitkilerde;

 • Büyüme
 • Çimlenme
 • Yaprak oluşumu
 • Meyve oluşumu
 • Çiçek açma
 • Dal oluşumu
 • Kambiyum uyarımı
 • Tropizma
 • Köklerde jeotropizma olaylarına neden olmaktadır.

Hormonlar;

 • Kök ve Gövde ucu
 • Yapraklar
 • Tohum
 • Tomurcuk
 • Meyve
 • Ve yaralı bölgelerde üretilmektedir.

Oksin

Bitkide gövde ve kök uçlarında üretilir. Bu hormon hücre büyümesi, hücre bölünmesi ve doku farklılaşmasına neden olmaktadır. Oksin hormonunun fazla salgılanması büyüme ve gelişmeyi durdurur ancak az salgılanması da büyüme ve gelişmeyi yavaşlatarak yaprak dökülmesine neden olur.

 • Kök oluşumunda rol oynar.
 • Hücre bölünmesini uyarır.
 • Meyve büyümesini sağlar .
 • Hücre doku farklılaşmasını sağlar.
 • Tropizma hareketine sağlar.
 • Ovaryum gelişiminde rol oynar.

Giberellin

Bitki embriyosu, genç yaprak ve kökte üretilir.

 • Gövdenin hızlı ve anormal uzamasını sağlar.
 • Tohum çimlenmesini uyarır.
 • Çiçeklenmeyi uyarır.
 • Meyve büyümesini sağlar.

Tarım alanı için önemli bir hormon. Çekirdeksiz meyve ve iri tane oluşması için kullanılmaktadır.

Sitokinin

Kök ucunda sentezlenerek tohum,yaprak ve meyvelere taşınır.

 • Kambiyumun uyarımı ve bölünmesi sağlar.
 • Protoplastın kloroplasta dönüşümünü sağlar.
 • Yaprak dökülmesini engeller.
 • Tohum çimlenmesi ve hücre farklılaşmasında rol oynar.

Çiçekciler bu hormonu kullanarak bitkinin yaşlanmasını geciktirirler.

Abisisik Asit

En önemli görevi uygun olmayan ortamda tomurcuk gelişimini ve tohumun çimlenmesini engelleyerek uyku durumunda kalmasını sağlar.

Etilen

Etilen gaz haldedir ve bulunduğu ortamı etkiler.

 • Depo nişastanın kullanabilir glikoza dönüşümünü uyarır.
 • Meyve olgunlaşmasını sağlama
 • Yaprak dökülmesini sağlama.

Kübra Kadıoğlu

19.07.1997 yılında doğdum. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 2019 mezunuyum. Yönetim Bilişim Sistemleri ikinci sınıf öğrencisiyim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir