BilimGenelMakaleler

Western Blot Nedir?

Google News Abone Ol

Western Blotlama (İmminoblotlama)

Dokudaki bir proteini analiz etmemizi sağlayan moleküler biyoloji tekniğidir. Proteinin in vivo ya da in vitro sentezlenmesinin bir önemi yoktur. Bununla beraber, bu metot istenilen proteine karşı yönlendirilen yüksek kalitede bir antikor kullanımına bağlıdır.

Western blot hücrede ne kadar protein biriktiğini gösterebilir.Bu teknik sayesinde dokuda bulunan bir proteinin varlığı, büyüklüğü, konsantrasyonu, konsantrasyon değişimleri, farklı gruplar arasındaki konsantrasyonlarının karşılaştırılması v.b. araştırılabilir.

Western blotlama da protein karışımı SDS-PAGE (Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamit Gel Elektroforezi) ile ayrıştırılır. Jel bir membran üzerine yerleştirilir ve elektroforezle proteinler jeldeki yerlerinde membrana aktarılır. Proteinler uygun bir pH’da membrana bağlanır. Membran ilk önce antikorla inkübe(kuluçkalama) edilir. Antikor özgül olduğu proteinle antikor protein kompleksi oluşturur.  Daha sonra protein antikor enzim konjugesiyle inkübe edilir bu antikorun primer antikora yapışması gerektiği için yapılır. Konjuge olan enzim antijenin üzerinde bir belirteç olarak görev yapar. Antijenin görüntülenmesini sağlar. Her şey olması gerektiği gibi olursa protein-primer antikor-enzim kompleksinin olduğu yer görülür. Bir x-ışını filmine maruz bırakılarak ilgili enzimin yeri görülür.

Binnur Seyhan

İstanbul'da yaşıyorum, 20.01.1998 doğumluyum. Bartın Üniversitesi'nde Biyoteknoloji bölümü okuyorum. Ülkeme milletime fayda sağlayacak buluşlar yapmak istiyorum. Bilim, müzik, fotoğraf, psikoloji alanlarına ilgi duyuyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı