BilimGenelMakaleler

Teleportasyon Nedir?

Google News Abone Ol

Teleportasyon (ışınlanma) nedir?

Terim eski Yunanca’da “uzak” anlamına gelen “tele” sözcüğü ile Latince’de “taşımak” anlamına gelen “portare” sözcüğünden türetilmiştir. Terim eski Türkçe’de tayy-ı mekân olarak bilinir.

Teleportasyonun anlamı; uzağa taşınım demektir. Teleportasyon, ruhsal enerji ile maddeye hakimiyet sağlayabilmiş kişilerin bedenlerini ve eşyaları parçacıklarına ayırarak atomize ederek arzu ettikleri yere transfer edip tekrar oluşturmalarına telepotasyon denir.

Başka bir görüşe göre de telepotasyon zaman ve mekan bakımından üçüncü boyutun dışına çıkarak başka bir boyutta yolculuk ekmek ya da bir eşyayı bulunduğu ortamdan başka bir ortama nakletmek demektir. Bu tekniği kullandığını iddia eden en ünlü isimlerden birisi John Titor ‘dur.

Teleportasyon konusu özellikle son yıllarda bilimin araştırdığı konular arasına girmiştir. Ancak bu konu bilinen anlamıyla bir maddeyi başka bir mekana ışınlamak yerine bu maddenin kopyalanarak kopyasının başka bir mekana nakli olacak şekilde çalışmalar yürütülmekte ve bu konunun bu şekilde yürütüleceğini öngören Einstein zaman kavramının aşılması söz konusu olsa bile aynı iki maddenin farklı zamanlarda olsa bile aynı mekan içerisinde var olmalarının korkunç sonuçlar doğurabileceğini yıllar öncesinden söylemiştir.

Teleportasyon nedir

Telepotasyon ile Zaman arasındaki ilişki nedir?

Teleportasyon’a bilimsel açıdan bakıldığında “Zamana Yolculuk” kavramı ortaya çıkmaktadır.

Zaman ele alındığında; güneşin 8 dakika önce parlayan ışığını görürüz çünkü; güneş ışığının 148 milyon kilometre mesafeyi aşıp dünyaya ulaşması, 8 dakika sürüyor yani bizler güneşin geçmişini görüyoruz.

Zaman hakkındaki;

İlk yanlış algılama, evrensel bir “şimdi” kavramının olmasıdır. Yani eğer burada saat 12 ise Ay’da saat 12 olmalı düşüncesi yaygındır ama işin aslı saatlerinizi tüm evrem boyunca ayarlamak imkansızdır.

İkinci yanlış algılama, birçok insan zamanın değişmez bir hızla ilerlediğine inanıyor, aynı zamanda insanlar zamanın tüm evrende aynı şekilde ilerlediğine inanıyor. Bu doğru değildir 1 saatin Uzay’da iken Dünya’da olduğundan daha yavaş ilerlemektedir. Zaman mutlak değildir.

Üçüncü yanlış algılama, çoğu kişi 3 boyutlu bir dünyada yaşadığımızı sanıyor fakat 4 boyutlu bir dünyada yaşıyoruz.
Işınlanmanın gerçekleştirilebilmesi için öncelikle fizik kurallarının karmaşıklaştığı alt dalı olan kuantum fiziğine göz atmamız gerekmektedir.

Kuantum Fiziği Nedir?

Kuantum fiziği, moleküler, atomik, nükleer ve hatta çok daha küçük mikroskopik düzeyde madde ve enerji davranışları üzerine kurulu çalışmalardır. 20. yüzyılın başlarında, makroskopik nesneleri yöneten yasaların, mikro boyutlarda aynı işleve sahip olmadığı tespit edilmiştir.

Maddeyi oluşturan temel parçacıkları ve parçacıkların davranışlarını inceleyen bu bilim dalı ışınlanmanın mümkün olabileceğini belirten ve bunun bir anlamda ölümcül olduğunu belirten iki farklı teoriye sahiptir. Kuantum fiziği hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Kuantum Fiziği Nedir?” makalemizi okuyabilirsiniz.

Kuantum Dolanıklığı Nedir?

Kuantum dolanıklığı, kuantum şifreleme, kuantum bilgisayar ve kuantum ışınlama gibi merak uyandıran günümüz bilimin önemli uğraşları üzerine çalışma sahalarından biridir. ışığın yapıtaşları olan fotonlar gibi kuantum maddelerinin nasıl birlikte olduğunu, birbirlerine nasıl bağlandığını ve nasıl birbirlerini etkilediğini, bilginin kuantum bitlerini (kubitleri) nasıl paylaştığından bahseder. Dolanık olma durumu, gaz ile ışık arasında bir kuantum çizgisinin kurulmasıdır.

kuantum fiziği

Evrende eş davranan bazı parçacıklar vardır. Bu parçacıklar birbirinden farklı davranırlar ancak asla birbirlerinden bağımsız olamaz. Kuantum dolanıklığı etkileşmesine sahip çift parçacıklar aynı kuantum mekaniksel durumuna sahip parçacıklardır. Örneğin; eş parçacıkların biri sağa giderken diğer eş parçacığın sola gitmek zorundadır. Işınlanan kişinin bir yerden yok olduğunu diğer yerde yeniden oluştuğunu düşünürsek “Kuantum Dolanıklık Teorisi” ışınlanmanın ve doğru bilim aktarımın anahtarı olabilir.

Bilim adamlarına göre bu teorinin gerçek olabilmesinin gerçek olmadığını söylerler. Çünkü; onlar için evrende ki hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemez. Bu durumda, Kuantum Dolanıklık Teorisi ışık hızında gerçekleşecektir ya da bu teorinin varlığından bile söz edilemeyecektir.

Bu bir teoridir, yüzde yüz doğru olduğundan emin olunmasa da böyle bir olayın varlığı bilinmektedir.

Kuantum Işınlanma Nedir?

Maddenin ışınlaması için foton çiftleri kullanılabilmektedir. Foton çiftleri ile maddenin atomları kodlanıp diğer merkezdeki fotonlara gönderilir. Bu foton çiftleri birbiri ile aynı özelliği gösteren iki fotondan oluşur. Kodlar diğer merkezde işlenip, diğer merkezdeki aynı tip atomlar birleştirilir ve aynı madde elde edilir. Böylece, madde taşınması veya elektronik olarak madde kopyalanması yapılabilir. Işınlama işleminin sonunda orijinal maddenin yok edilmelidir. Pratik olarak deneyler bu şekilde yapılmaktadır.

Deneyler Nerede ve Nasıl Gerçekleşir?
Niels Bohr Enstitüsü’nde ki yeraltı laboratuvarlarında yapılmaktadır.
  1. Laboratuvar içerisinde milyarlarca sezyum gaz atomları içeren iki adet cam kap bulunmaktadır.
  2. Bu iki cam kap birbirinden bağımsızdır. Fakat, bilgi lazer ışınları yoluyla cam kaptan diğer cam kaba ışınlanıyor.
  3. Işık önce birinci cam kabın içine gönderilir daha sonra bu tesadüflere dayalı olmayan tuhaf kuantum olayı meydana gelmektedir yani ışık ve gaz kuantum dolanıklığı halini almaktadır.
  4. Her iki cam kalp bir manyetik alanı içinde kapalı haldedir.
  5. Belirli bir dalgaboyuna sahip lazer ışınları gaz atomlarına vuruyor ve buna tepki veren atomların içindeki en dışta olan elektronlar aynı yönü işaret ediyorlar. Bu yön yukarı ya da aşağı olabilir.
  6. Yukarı aşağı olma durumu da kuantum bilgilerini (kubit) oluşturmaktadır.
  7. Ardında gaz, kuantum bilgilerini içeren fotonlar yaymaktadır.
  8. Işık, içinde gaz bulunan diğer cam kaba gönderilir ve kuantum bilgisi bu gelen ışıktan okunur ve bir dedektör yardımıyla kaydedilir.
  9. Detektörden gelen sinyal tekrar ilk cam kaba gönderilir ve elektron atomlarının tönü gelen sinyale bağlı olarak ayarlanır.
  10. Bu olaya ikinci kaptan birinci kaba ışınlanma olarak adlandırılır.

Gözde Öztürk

Merhaba, ben Gözde! Ankara'da yaşıyorum, Atatürk Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum.Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir