BilimGenelMakaleler

Quorum Sensing (Çevreyi Algılama Sistemi)

Google News Abone Ol

Hepimizin bildiği zararlı ve yararlı türleri olan bakteriler çok küçük mikroorganizmalar ve gözle görülmez boyutlarda olan ilkel canlılardır. Peki bu mikroorganizmalar ilkel olmalarına rağmen  birbirleriyle iletişim kurabilir mi?

Çevreyi Algılama Sistemi(QS) Nedir?

Çevreyi algılama (QS), popülasyon kritik bir yoğunluğa ulaştığında davranıştaki değişiklikleri tetikleyen bir popülasyon yoğunluğuna bağlı hücre hücresi sinyalleşmesi türüdür. QS sistemleri, hücre dışı sinyallerin üretilmesine ve algılanmasına dayanır. Tipik olarak, bakteriler sürekli olarak taze bir kültürde düşük bir konsantrasyonda başlayan sinyali üretir ve popülasyon yoğunluğu arttıkça sinyal yerel ortamda birikir. Bir eşik konsantrasyonuna ulaşıldığında, sinyal bir reseptör protein ile etkileşime girerek popülasyondaki gen ekspresyonunda koordineli bir değişikliğe neden olur. Birkaç QS sinyali türü vardır: birçok Proteobacteriaasil-homoserin lakton (AHL) tipi sinyalleri kullanır ve Gram-pozitif türler genellikle kimyasal olarak modifiye edilmiş kısa oligopeptit sinyallerini kullanır. Birçok bakteri türündeki QS sistemleri moleküler düzeyde iyi anlaşılmakta ve başka yerlerde kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.

Bakterilerin sosyal bir yaşamları olduğu ilk defa 1970’lerin başında Gram (-) bir deniz bakterisi olan Vibrio fischeri üzerinde yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıktı. Bu bakteride biyolüminesens (biyoışıma)’in kollektif bir çalışma ile oluşturulduğu keşfedildi. Vibrio fischeri’ lerin yalnız olduklarında ışık üretemeyip ancak çoğalıp belli bir sayıya ulaştıklarında, hepsi birden aynı anda ışık üretmeye başlıyorlardı. Bu da bakterilerin bir haberleşme sistemi olduğunu göstermiştir. Bazı bakteriler konakta enfeksiyon oluşturabilecek yeterli çoğunluğa ulaşıncaya kadar bağışıklık sistemi tarafından patojen bakterinin fark edilmemesi sağlanarak başarılı bir enfeksiyon süreci oluştururlar.

QS İnhibitörleri Antibiyotikler Yerine Kullanılabilir Mi?

  • QS inhibitörlerinin mevcut antibiyotiklerle birlikte kullanılarak onların etkisini artıracakları ve raf ömrünü uzatacağı umulmaktadır.
  • Üremeyi direk olarak etkilemeyeceklerinden, dirençli bakterilerin gelişimine neden olmayacakları, konakta mevcut faydalı bakteri komünitelerini yok etmeyecekleri umulmaktadır.

Bu da demek oluyor ki  bakterilerin kendi aralarında oluşturdukları İletişim  sinyalleri yok edilerek bakterilerin enfeksiyon oluşturmasi engellenebilir.

Mervenur Yetim

Merhaba; ben Mervenur Yetim 1997 Şanlıurfa doğumluyum. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunuyum. Sürekli çalışan, kendini geliştiren ve daha çok şey öğrenmek için çabalayan, öğrenmeye açık ve çalışmayı çok seven biri olarak öğrendiklerimi herkesle paylaşmayı amaçlı[email protected] mail adresinden ulaşabilir, merak etiğiniz şeyleri sorabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir