BilimGenelMakalelerSağlık

Pestisit Nedir? Zararları Nelerdir?

Google News Abone Ol

Dünyada artan nüfus sayısıyla beraber beslenme ihtiyacında da artış meydana gelmiş ancak buna paralel olarak tarım alanlarında yeterli artış sağlanamamıştır. Bu da var olan kaynaklardan en yüksek verimi elde etmeyi şart haline getirmiştir. Günümüzde tarım ilaçları kullanılmadan yapılan üretimlerin bazılarında %70’e yakın kayıp verileceği tahmin edilmektedir. Örneğin tahıl ürünlerinde yabancı ot, sürme, süne, kımıl zararlılarıyla  tarımsal ilaçlama sayesinde mücadele verilmektedir.

Bitki ve hayvanlara zarar veren canlı organizmaları etkisiz hale getirmek için kullanılan kimyasallara pestisit denir. Pestisitler kendi arasında böcek öldürücüler, fungus öldürücüler, bakteri öldürücüler, akar öldürücüler olmak üzere ayrılıp bu kimyasallar spesifik olarak etki göstermektedirler.

Pestisitler bir yandan tarımsal verimliliği artırıp üretimi hızlandırmayı sağlarken, bilinçsiz ve fazla kullanımı sonucu insan ve çevre için büyük zararlara da yol açabilmektedirler.

Pestisitler;

  • Tavsiye edilen dozun üzerinde kullanıldıklarında
  • Gerekmediği halde kullanıldıklarında
  • Bilinçsiz bir şekilde birkaç kimyasalı karıştırarak kullanıldığında
  • Son kullanım ile hasat dönemi arasında bırakılması gereken süre bırakılmadığında gıda ürünlerinde kalıntı bırakırlar.

Pestisitlerin kullanıcıya zararları;

Yüksek dozda pestisit kalıntısı içeren gıdaları tüketen insanlarda akut ve kronik zehirlenmelere yol açabilmektedir. Ayrıca bazı ürünlerde fazla kullanımı sonucu üründe aroma kaybına ve kalitenin azalmasına da sebep olmaktadır. Bazı hastalık etmeni organizmalarında zamanla kendilerini etkileyen kimyasal maddelere karşı dirençli hale gelmeleri pestisitlerin tüketici üzerindeki zararlı etkisini arttırmaktadır.

Pestisitlerin çevreye zararları;

Bazı pestisitler kolaylıkla biyo-ayrışmaya uğramayıp uygulandıkları çevrede dirençli olarak kalmaktadır. Buda çevrede çözülemeyen atık maddelerin ve kimyasalların olmasına yol açar.

Pestisit Kalıntılarının Gıdadan Uzaklaştırma yöntemleri;

Ürünlerde pestisit kalıntısının en aza indirgemek için en önemli husus ilaçlama ile hasat arası zamanın uzunluğudur. Yine de gıdalarda belli bir miktar pestisit kalıntısı kalmaktadır. Bu kalıntı miktarı; uygulanılacak bitki çeşidi, etkili maddenin kimyasal yapısı ve özellikleri, kullanım dozu ve tekrarı, uygulama anında ve sonrasında çevre ve iklim koşulları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu kalıntının minimuma indirgenmesi için yapılan teknolojik faaliyetler halen devam etmektedir. Bunun yanında kalıntının uzaklaştırılması için;

  • Yıkama;
  • Kabuk soyma
  • Isıl işlemler ( Haşlama, pişirme, sterilizasyon, pastörizasyon)
  • Muhafaza
  • Mikroorganizma yolu ile parçalama
  • Bazı katkı maddelerinin ilavesi

Şule Esen

'En büyük savaş cahilliğe karşı yapılandır.'

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir