BilimGenelMakalelerSağlık

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Google News Abone Ol

Özgül öğrenme güçlüğü çocuk ve ergenlerde okuma, yazma yada matematik gibi belirli bir alandaki başarı düşüklüğüne, işlev bozukluğuna verilen addır. Genelde öğrenmede yavaşlık yada bozuklukla kendini gösterir. Bu bozukluk zeka geriliği, duygusal durum bozukluğu, kültürel farklılık ve gerilikle ifade edilemez. Özgül öğrenme güçlüğü zeka geriliği yada bir hastalık değildir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü:

  • Normal ya da normal üzerinde bir zekaya sahip,
  • Duyusal bir kusuru olmayan,
  • Herhangi bir psikiyatrik ve nörolojik bir tanı almamış,
  • Standart bir eğitim-öğretime rağmen kronolojik yaşına ve zekasına uygun paralellikte başarı gösteremeyen,
  • Özel bir akademik alanda belirgin bir bozukluğun varlığı (okuma, yazılı anlatım, matematik) ile tanımlanan,
  • Çeşitli genetik ve çevresel etmenlerin rol oynadığı, biyolojik temele dayanan ve nöro-gelişimsel tanı alan bir bozukluktur.

Özgül Öğrenme Güçlüğü’nün 3 Farklı Alt Tipi Vardır. Bunlar;

Disleksi (Okuma Güçlüğü)

Disgrafi (Yazma Güçlüğü)

Diskalkuli (Matematik Güçlüğü)

Bu alt-tipler, tek başına görülebileceği gibi birkaçı beraber de görülebilir. Sıklıkla birkaç alt tip birlikte görülür ve bu alt-tiplere Dikkat Eksikliği ve / veya Hiperaktivite Bozukluğu da eşlik eder.

Disleksi (Okuma Güçlüğü)

Bireyin zeka seviyesinde bir problem olmaması ve ortalama bir eğitim almasına rağmen okuma becerisinin belirgin olarak beklenenin altında olmasıdır. Genelde sesleri çıkaramama, harflere karşılık gelen sesleri bulamama, yazılı kelimeleri hızlı ve otomatik olarak tanıyamama ve bu nedenle heceleme ve çok yavaş okuma görülür. Erkek çocuklarında kızlara göre daha fazla görülür.

Disgrafi (Yazma Güçlüğü)

Kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitimle uyumsuz yazma becerisinin olması, düzensiz veya okunaksız el yazısı, yazılarında harf, sözcük ve hece atlama, ters yazma, harf karıştırma, birleşik yazma, hece ayırma, sözcük ekleme, sözcüğü yanlış yazma ve yazım hatalarıyla kendini göstermektedir.

Diskalkuli (Matematik Güçlüğü)

Bireyin zeka seviyesinde bir problem olmaması ve ortalama bir eğitim almasına rağmen matematik becerisinin beklenenin belirgin olarak altında olmasıdır. Matematik bozukluğu olan çocuk ve ergenler, sayıları rakam ve kelime olarak (iki 2) öğrenmede güçlük, sıra ile sayı sayma, parmak hesabı ile matematiksel işlem yapma, saati okumada zorluk, çok basamaklı problemleri çözme, sağ-sol karıştırma,düz bir çizgide yazıyı devam ettirme de zorluk gibi belirtilere sahiptirler. Kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla daha fazla görülmektedir.

Bu tanı, mevcut eğitim-öğretim sistemiyle ve akademik başarı ile ilintili bir tanıdır. Bu nedenle, bu yönde belirti gösteren çocuklar ilköğretim döneminde tanı alır ve kliniklere sıklıkla akademik başarısızlık ya da okula uyum sorunları olarak başvururlar.

Özgül Öğrenme Güçlüğü belirtileri gösteren her çocuk aynı özellikleri taşımaz; bu özelliklerinin belirlenmesi ve tanı alması için ayrıntılı bir psiko-eğitsel değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Erken tanı ve tedavi her sorunda olduğu gibi Özgül Öğrenme Güçlüklerinde de önem taşır. Yapılan değerlendirme sonuçlarından elde edilen bulgulara göre özel eğitim ve psiko-pedagojik yaklaşımla yapılan, eğitsel terapiyi içeren, tedavi ve müdahale programı uygulanır. Uygulanan tedavinin süresi, çocuğun öğrenme hızına ve şekline göre değişkenlik gösterir.

Disleksi konusunu her yönüyle ele alan ‘’Her Çocuk Özeldir’’ filmini herkesin izlemesini tavsiye ederim.

Kaynak Ve İleri Okuma:

http://www.yankiyazgan.com/ozgul-ogrenme-guclugu/ 

Elif Pekpak

Merhaba,ben Elif. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 4.sınıf öğrencisiyim. Bebek ve çocuk sağlığı, çocuk edebiyatı, otizm, özel gereksinimli ve hastanede yatan çocuklar hakkında araştırmalar yapmakta ve gerekli test ve eğitimleri almaktayım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir