BilimGenelMakalelerSağlık

Mikrobiyotanız Obez Olmanıza Sebep Olabilir

Google News Abone Ol

Obezite görülme sıklığı gittikçe artan mültifaktöriyel bir hastalıktır.Obezitenin oluşmasındaki temel neden alınan enerjinin harcanan enerjiden daha fazla olması sonucu ortaya çıkan enerji dengesizliğidir.Son yıllarda araştırmalar mikrobiyota üzerine yoğunlaşmıştır ve araştırmalar sonucunda intestinal(bağırsak) mikrobiyotanın enerji metabolizması üzerinde etkili olduğu ve obezitenin oluşumunda rol oynadığı belirtilmiştir.Gelecekte yapılacak olan çalışmalar sonucunda intestinal mikrobiyota,obezitenin tedavisinde rol alabilecektir.

Mikrobiyota Nedir?

İnsan vücudunu  mikrobiyal hücreler ve insan hücreleri oluşturmaktadır.Bu oluşumda mikrobiyal hücrelerin oranı %90’dır.İçimizde ve dışımızda yaşayan bütün mikroorganizmalar mikrobiyota oluşturur.Bağırsak mikrobiyotası,cilt mikrobiyotası gibi bulundukları yere göre isim alırlar.Mikrobiyotayı oluşturan mikroorganizmaların  %95’i sindirim kanalındadır.

Bağırsak(İntestinal) Mikrobiyotasının Görevleri Nelerdir?

 • B1,B3,B6,B12,Folik asit,Pantotenik asit sentezinde rol oynar.
 • Yağ ve karbonhidratların sindirimine katkı sağlar.
 • Linoleik asidin konjugasyonunda ve kısa zincirli yağ asitlerinin sentezinde rol alır.
 • Patojen(hastalık oluşturan) mikroorganizmaların  vücuda girmesini engeller.

Mikrobiyotayı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

 • Yaş
 • Diyet
 • Maternal(anneden gelen) kolanizasyon
 • Antibiyotik tedaviler
 • Çevresel temaslar

Bağırsak Mikrobiyotası Ve Obezite İlişkisi

Bağırsak mikrobiyotasındaki fonksiyonel çeşitliliğin azalması ve mikrobiyotadaki bozulmalar disbiyozise(herhangi bir nedenle mikrobiyota dengesinin bozulmasıdır.) neden olur.Disbiyozis oluştuğunda kısa zincirli yağ asidi üretiminde değişme ve bağırsak geçirgenliğinde artma olduğu belirtilmiştir.Bu değişiklikler inflamasyona(iltihaplanma),metabolik endotoksemiye,lipit ve glikoz metabolizmasında değişime neden olmakta ve sonuç olarak obeziteye yol açmaktadır.Obez bireylerin mikrobiyotasında Firmicutes türünde ve Bifidobacterium miktarında azalma,Provetella ve Bacteriodetes türünde artış olduğu saptanmıştır. Yapılan araştırmaların artmasıyla mikrobiyotanın etkinliği ve önemi artacaktır.

Kaynak ve İleri Okuma

 • İNTESTİNAL MİKROBİYOTA VE OBEZİTE İLİŞKİSİ THE RELATİONSHİP BETWEEN INTESTINAL MICROBIOTA AND OBESITY Derleme2018;27:95-99Tuba TEKİN1,Betül ÇİÇEK1,Nurefşan KONYALIGİL11 Erciyes Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Prof.Dr.Murat BAŞ/Yaşam Dediğin 9 Metre/4.Baskı

Canan Çantaoğlu

26.08.1999 yılında Kastamonu'da doğdum.Necmettin Erbakan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 3.sınıf öğrencisiyim.Hayalini kurmuş olduğum bölümü okuyor olmanın verdiği azim ve mutlulukla doğruluğundan emin olduğum bilgileri sizlerle paylaşmak için buradayım.Saygılarımla...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir