GenelMakaleler

İş Güvenliğinde İşverenin Yükümlülükleri

Google News Abone Ol

Ülkemizde iş güvenliği gibi bir türlü tam anlamıyla uygulanamayan konunun bir bölümünü de iş güvenliğinde işverenin yükümlülükleri nelerdir sorusu anlatıyor.

Yasalar çerçevesinde ayrıntılı olarak ortaya konulan iş güvenliğinde işverenin yükümlülükleri hakkındaki esas sorun teorinin pratikte uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.

Bu konudaki ilgili en kapsamlı yasa 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkındaki kanundur. Yasa tümüyle iş kazası veya meslek hastalığı oluşmadan önce önlem almaya yönelik kanun adıyla çalışma hayatını düzenleyen yasalar arasındadır. Yasaya göre iş güvenliği işverenlerin gözetme borcu olarak ele alınmaktadır. İşin yapılmasına yönelik her türlü önlemi alma, çalışana bilgilendirme ve iş eğitimi verme, sağlık gözetimi ve denetimini yürütme, bu konuda örgütlenmenin sağlanması, denetlemelerin yapılması ve kayıt ile bildirim işlerinin yürütülmesi alanında yasa işvereni tartışılmayacak biçimde açık olarak sorumlu tutmaktadır.

İş Güvenliğinde Yürürlükte Olan Yasa

Çalışma hayatını düzenleyen 4857 sayılı iş kanunu ise işverenin sosyal haklar gibi konularda işçiye karşı yükümlülüklerini anlatır ama iş güvenliği kanunu temelde 6331 sayılı yasa kapsamındadır. Söz konusu kanun işyerlerinde güvenliğin sağlanması için çalışanların yetki ve sorumluluklarını da düzenlemektedir. Yani yasalar kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde iş güvenliği konusunu hem işçi hem de işveren açısından 39 madde ve geçici 9 madde üzerinden kapsamlı biçimde düzenlemiştir.

Bu arada isg katip onayı nasıl yapılır videomuz yayınlandı altta verdiğim linkten izleyebilirsiniz.

Taşeron Firmaların Durumu

Genel anlamda işverene ait olarak tanımlansa bile çalışanların iş güvenliği aynı zamanda taşeron olarak bilinen alt işverenlerin de yükümlülükleri içindedir. Yani bir firma ben aracıyım diyerek bu sorumluluktan kaçamaz. Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinde iş güvenliğini sağlamaya yönelik sorumlulukların sınırlarının belirlenmesi ise daha bu ilişkinin kurulma aşamasında kapsamlı biçimde sözleşmelerle ortaya konur ki taşeronluk müessesesi iş kazalarının en yoğun biçimde yaşandığı inşaat sektöründe sıklıkla başvurulan bir yoldur. Asıl işveren ve taşeron firma tanımlaması 6331 sayılı yasanın 2. maddesinin 7. fıkrasında ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

İş güvenliği yasaları işçinin sadakat borcu çerçevesinde çalışırken onun can ve mal güvenliğini korumaya yöneliktir.

Anlatılanlar geniş ve önemli bir konuyu işaret etmektedir. Son yıllarda önemi gittikçe fark edilen iş güvenliği bu alanda hizmet veren yan kurumları da günümüz çalışma hayatı içine sokmuştur. https://www.bizimosgb.com/ adıyla hizmet vermeye başlayan firmamız da bu kurumlara dahildir. İş sağlığı ve iş güvenliği alanlarında çalışan işyeri hekimlerimiz ve A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız çalışma ekibimiz içindedir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir