BilimGenelMakaleler

Dermatoglifi Bilimi Nedir?

Google News Abone Ol

Medeniyetin ilk günlerinden beri, ellerin özellikleri, akademisyenler, doktorlar ve mizahçıları hem büyülemiştir. Onlarca yıl süren bilimsel araştırmalarla, el, psikolojik, tıbbi ve genetik koşulların tanısında güçlü bir araç olarak tanınmaya başlamıştır. 1926’daki Cummins, ilk olarak el ve ayak yüzeyinin doğal olarak meydana gelen paternlerini inceleyen “dermatoglyphics” terimini tanıttı. O zamandan beri, bu yaklaşım, parmak izlerinin genetik ve/veya kronik sağlık belirteçleri olarak ilişkilerini kurmak için çeşitli bilimsel çalışmalarda kullanılmıştır. Bu yazıda dermatoglifik modellerin ve dermatoglifi biliminin ne olduğunu tartışacağız.

Dermatoglifi Bilimi Nedir?

Dermatoglifler farklı form ve ilişkilere dayanan, dijital yüzeylerde, avuç içi ve plantarda çeşitli tiplerde figürler çizen, tüyler ve deri tepeleri. Terim, H. Cummins ve C. Midlo (1926) tarafından tanıtıldı. Dermatoglifi İnsan avucu üzerindeki papiller çizgilerin desenlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Derma (deri) ve glyphe (oyuk) kelimelerinden oluşan bu tabirden kastedilen, parmak uçları, avuç içi ve ayak tabanlarındaki deri çizgilerinin kıvrımlar yaparak oluşturdukları özel şekillerdir.

Dermatoglifik desenler doğumdan ölüme kadar değişmeden kalır ve genetik olarak belirlenir, bu nedenle bireysel tanımlama ve popülasyonların araştırılması için ideal bir belirteç olarak kabul edilir. Ayrıca, gebeliğin ilk haftalarında rahim içi düzensizliklere bağlı kusurların saptanması için de kullanılır. Dermatoglifikler, konjenital ve intrauterin anormalliklerin bir penceresi olarak kabul edilir. Bazı araştırmalar, dermatoglifiklerin, bazı hastalıklar için özellikle belirsiz etiyolojisi ve gizemli patogenezi olan hastalıklar için önemli bir tanı aracı olduğunu iddia etmektedir.

Dermatoglifikler anne karnındaki hayatımızın yaklaşık 10-18. haftaları arasında belirmeye başlarlar. Ayaklardaki desenler ellere göre birkaç hafta daha geç oluşur. 19. haftada ise bizi birbirimizden ayıran derimizin desenleri hemen hemen tamamlanır.

Hamileliğin yaklaşık 5. ayında bizi diğer insanlardan ayıran özel deri çizgilerimiz çizilmiş olur. Deri çizgilerimiz; doğumdan ölüme kadar yaşla ve çevre tesirleriyle değişmediği gibi, çok özenle yaratılmış ince yapılar ile kişiden kişiye oldukça farklılık gösterir. Hiçbir kimsenin dermal çıkıntıları diğer bir insana benzememektedir.

Parmak Ucu Desenleri (Dermatoglifikleri)

Parmak uçlarının distal falanjları üzerindeki sırt desenleri üç gruba ayrılır.

 1. Kemerler
 2. Döngüler
 3. Kıvrımlar

Kemerler

Parmak uçlarında bulunan en basit modeldir. Bu, desen alanını çapraz hareket ettiren ve içbükey proksimal olan bir eğri oluşturan az çok paralel sırtların birbiri ardına dizilmesiyle oluşur. Kemer deseni iki türe ayrılır.

 1. Parmak ucunu bir kenardan diğerine geçmeden tekrarlayan, sırtlarından oluşan basit veya düz kemer.
 2. Bir noktada buluşan ve düzgün bir süpürme işleminin kesintiye uğradığı sırtlardan oluşan çadırlı kemer.

Döngüler

Parmak ucundaki en yaygın modeldir. Bir dizi çıkıntı, rakamın bir tarafındaki desen alanına girer, aniden tekrarlanır ve desen alanını aynı tarafta bırakır. Döngü kalıbı iki türe ayrılır.

 1. Ulnar ilmik ulnar tarafında açılan sırtlardan oluşur.
 2. Radyal halka radyal tarafta açılan sırtlardan oluşur.

Döngüler şekil ve boyut olarak önemli ölçüde değişebilir. Büyük veya küçük olabilirler, kısa, dikey veya yatay olarak yönlendirilmiş, düz halka veya çift döngüye göre uyarlanabilirler. Bazen, geçişe veya karmaşık desenlere benzeyen geçiş döngüleri bulunabilir.

Kıvrımlar

İki veya daha fazla tri-radii içeren bir sırt konfigürasyonu. Bir üç yarıçap radyal ve diğeri de desenin ulnar tarafındadır. Kıvrım kalıplarının alt türleri şunları içerir.

 1. Çoğunlukla eş merkezli halkalar veya elipslerin ardı ardına düzenlenmiş çıkıntılardan oluşan düz/basit  eş merkezli kıvrım.
 2. Sarmal kıvrm: Sırtların saat yönünde veya saat yönünün tersi yönde merkezin etrafına sarıldığı bir konfigürasyondur.
 3.  Merkezi cebi kıvrım: İçinde daha küçük bir kıvrım bulunan bir döngü içeren bir modeldir. Merkezi cepler, dış döngünün açıldığı tarafa göre ulnar veya radyal olarak sınıflandırılır.
 4. Yan cep/ikizlenmiş döngü deseni birbirine geçen ilmeklerden oluşur.
 5. Kazalar/karmaşık desenler, kalıpların yukarıdaki kalıplardan biri olarak sınıflandırılamayacağı bir modeldir.
 6. Bazıları bir döngü ve bir kıvrım, üçlü döngüler ve diğer sıra dışı oluşumlar gibi iki veya daha fazla yapılandırmanın bir kombinasyonunu temsil eder.

Palmar Desenleri

Avuç, anatomik olarak tasarlanmış birkaç alana ayrılmıştır: Dört arası dijital alan ve hipotenar alanı.

 •  Thenar Ve İlk İnter-dijital Alan: Bu iki alan anatomik olarak yakından ilişkilidir ve bir alan olarak kabul edilir. Desenler, mevcut olduğunda çoğunlukla döngüdür.
 • İkinci, Üçüncü Ve Dördüncü Arası Dijital Alan: Dijitaller arası bölgelerde karşılaşılan konfigürasyonlar, döngüler, kıvrımlar, vestigler ve açık alanlardır.
 • Hipotenar Alanı: Yaygın görülen desenler, kıvrımlar, ilmekler ve kemerli kemerlerdir.

Down Sendromlu Hastaların Elinde Görülen Dermatoglifik özellikler

 • Ulna döngülerinin insidansı (% 83) normalde % 63
 • Ulna ilmekleri çok yüksek ve L şeklinde
 • Genellikle 10 ulna döngülü (% 35) normalde sadece % 5
 • Azaltılmış (% 12) ve kemerler (% 3)
 • Azalmış insidans radyal döngüler insidansı azalttı, ancak
 • Interdigital bölgesinde deri sırtlarının enine hizalanması
 • Düşük ab sırt sayısı
 • Cilt sırt ayrışma insidansının artması

Dermatoglifik Kayıt Yöntemleri

Nicel Analiz: Birçok dermatoglifik özellik, niceliksel olarak, örneğin sırt sayımı ile ve belirtilen noktalar arasındaki mesafeleri veya açıları ölçerek tanımlanabilir. Diğerleri;

 •  Mürekkep metodu
 • Mürekkepsiz yöntem
 • Şeffaf yapışkan bant yöntemi
 • Fotoğrafik yöntem

Dermatoglifik çalışmalar için kullanılan en yaygın yöntem, ilk olarak Cummins ve Midlow (1943) tarafından tanımlanan mürekkep yöntemidir. Duyarlaştırıcı sıvı, yapışkan bant, toz ve karbon kağıdı kullanılarak mürekkepsiz bir yöntem olan bir ‘Scotch-tape India-ink’ yöntemini içeren başka yöntemler denenmiştir.

Son zamanlarda “hi-tech” yöntemleri genellikle bilgisayar tabanlıdır ve bir video kamera ile baskıları taramaya başlar ve ardından baskıya tabi tutulan baskı özelliklerini sayısallaştırır. Okajima 14 haftalık gebelik haftasında fetuslarda bile yapılabilecek toluidin mavisi ile kimyasal tedavi ve lekelenme kullanarak epidermal yüzey yerine dermal yüzeyde sırtlar üzerinde çalışma için bir yöntem geliştirdi. Misumi ve arkadaşları (1984) taramalı elektron mikroskobu kullanmışlardır. Diğerleri de Paris’in kauçuk ve alçı kalıplarını kullandılar. Bu yöntemler maliyetlidir.

Ruj yöntemi kolay, zararsız, ucuz, konu ve kullanıcı dostudur ve tek bir kişi de prosedürü tek başına yapabilir. Ruj kimyasal bileşimi, markadan markaya değişir. Tipik bir ruj aşağıdaki bileşime sahiptir: boya,% 5; titanyum dioksit % 10; yağ % 40; balmumu % 20; hoş bir koku, mikropları, E vitamini, güneş koruyucuları.

Bugün Dermatoglifler

Günümüzde, bazı araştırmalar dermatoglifiklerin bu çalışmasını, bazı hastalıklar için, özellikle belirsiz etiyolojisi ve gizemli patogenezi olan hastalıklar için önemli bir tanı aracı olarak iddia etmektedir. Önemli araştırmalar da Down sendromunun dermatoglifik göstergelerini incelemiştir. Trizomi 18, D Trizomi, Kedi Ağlama sendromu, Turner sendromu, Klinefelter sendromu, Konjenital Kalp hastalığı, Lösemi, Kanser, Çölyak hastalığı, Bağırsak bozuklukları, kızamıkçık, Romatoid artrit, Bronşiyal astım, Alzheimer hastalığı, Şizofreni ve diğer akıl hastalıkları formları. Diabetes Mellitus, Şizofreni, hipertansiyon, vb. Teşhisler artık dermatoglifik analizle desteklenebilir. Diş hekimliğinde dermatoglifıkler yarık dudak-damak ve diş çürüğü, malocclusion vb ektodermal displazi, gingival fibromatozis, periodontitis, bruxisium gibi konjenital anomaliler gibi bozukluklar tahminlere yardımcı olmak için çalışılmıştır.

Parmak izi örüntülerinin psikolojik önemi ile ilgili birçok önemli keşif yapılmasına rağmen, yirminci yüzyılın ikinci yarısında bilimsel dermatoglif araştırmaların ana itkisi, genetik araştırmalara ve kromozomal kusurların tanısına yönelmiştir. Son otuz yılda ya da daha fazla, dört binden fazla cilt sırt desenlerinin önemi üzerine yazılar yazılmıştır! Bunların birçoğu, genetik veya konjenital bozuklukların araştırılmasıyla sınırlıyken, bunların hepsi sadece kromozomal bozukluklarla ilgili değildi. Doğuştan kalp hastalığı, lösemi, kanser, çölyak hastalığı, bağırsak bozuklukları, kızamıkçık embriyopatisi, Alzheimer hastalığı, şizofreni ve diğer akıl hastalıkları formlarının dermatoglifik göstergelerine de önemli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmanın çoğu sadece tıbbi dergilerin sayfalarında yayınlanmıştır, ancak bu bulguların iyi bir özeti, 1976’da yayınlanan Schaumann ve Alter’in “Tıbbi Bozukluklarda Dermatoglifik” tir.

Medikal dermatoglifiğin şu anki durumu, bazı hastalıkların tanısının, şimdi tek başına dermatoglifik analiz temelinde yapılabileceği şekildedir ve şu anda birçok dermatoglifik araştırmacı, ellerin özelliklerinden prognostik kabiliyetlerinde çok yüksek bir doğruluk derecesi olduğunu iddia etmektedir. Dr Luke Rodewald, New York’taki St Luke’un hastanesinde bulunan Patoloji Şefi Dr. Stowens, şizofreni ve lösemi tanısını sadece ellerin ve Almanya’daki modellerin % 90’ına varan bir doğrulukla teşhis edebildiğini iddia ediyor. Dr. Rodewald birçok konjenital tespit edebileceğini bildiriyor. Ellerin özellikleri dikkate alınarak % 90 doğrulukta anormallikler tespit edilebilir.

Aslında, Almanya’da dermatoglif değerlendirme çok ciddi bir şekilde ele alınmıştır; şu ana kadar, bilgisayar programlarının el izlerinin hızlı bir çok değişkenli değerlendirmesini gerçekleştirmek üzere tasarlandığı ölçüde,% 80’e varan bir doğruluk oranıyla yeni bir tahmin şansı elde edilebilir. Doğan çocuk kalp hastalığı, kanser, lösemi, diyabet veya akıl hastalığı geliştiriyor. Almanya’daki dermatoglifik analizin durumu, birçok Alman üniversitesindeki tıp müfredatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve çok uzun zaman önce, elin kalıplarından hastalığın teşhisi oldukça sıradan bir etkinlik haline gelmiştir.

Onlarca yıl süren bilimsel araştırmalarla, el, psikolojik, tıbbi ve genetik koşulların tanısında güçlü bir araç olarak tanınmaya başlamıştır. Dermatoglifik araştırmalar ve tıp biliminin keşifleri için geleneksel el analistleri iddialarının birçoğunu desteklemiş ve modern chirology çalışması için sağlam bir ampirik temel sağlamıştır.

Mervenur Yetim

Merhaba; ben Mervenur Yetim 1997 Şanlıurfa doğumluyum. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunuyum. Sürekli çalışan, kendini geliştiren ve daha çok şey öğrenmek için çabalayan, öğrenmeye açık ve çalışmayı çok seven biri olarak öğrendiklerimi herkesle paylaşmayı amaçlı[email protected] mail adresinden ulaşabilir, merak etiğiniz şeyleri sorabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir