BilimGenelMakaleler

cDNA Kütüphanesi Nedir?

Google News Abone Ol

Bir hücreden izole edilmiş mRNAlardan sentezlenen cDNA kopyaları klonlanarak cDNA kütüphanesi oluşturulabilir. mRNAlar tek iplikli yapılarından dolayı RNAaz enzimleriyle çok çabuk parçalanır. Bu problemi çözmek için mRNA molekülleri DNA karşılıkları olan cDNA’lara(komplementer tamamlayıcı) çevrilir ve bu halde kullanılır.

cDNA Kütüphanesi Nasıl Hazırlanır?

Bir cDNA kütüphanesi mRNAların izole edildiği dönemde aktif olarak genler hakkında bilgi verir. Bu sebeple tıp kütüphaneleri yapılırken çalışılan genin aktif olduğu gelişme dönemi ve hücre tipi dikkate alınmalıdır. cDNAlar olgun mRNAlardan sentezlendikten sonra intron, promatör bölgesi ve regülatör(düzenleyeci) diziler taşımaz. Dolayısıyla bir cDNA klonu, gen yapısı hakkında bir genomik klon kadar bilgi verir.

Bir cDNA kütüphanesi hazırlığında ilk aşama çalışılacak doku ya da hücre tipinden toplam RNAnın elde edilmesi ki o da şu şekilde olur:

  • mRNAlar toplam RNAlardan 3’uçlarından taşıdıkları poliA kuyrukları sayesinde kolaylıkla ayrılabilirler.
  • RNA solisyonu, oligo-dT selülöz klonundan geçirilirken poliA kuyruklu RNA’lar oligo-dT ile hidrojen bağlarla bağlanır ve klona tutulur.
  • mRNA’lar klonun düşük tuz konsantrasyonu bir tamponla yıkanmasıyla elde edilmiş olur.

Bu aşamalardan sonra ters transkriptaz enziminin varlığında mRNA’dan cDNA sentezlenir. Retrovirüslerden izole edilen bir enzim terz transkriptaz RNA’yı kalıp olarak kullanılarak ortamdaki deoksinükleotid 3 fosfatlardan cDNA klonu sentezler. Sentezin başlaması için mRNA kalıbına bağlanacak bir primere ihtiyaç vardır. Bu amaçla oligo-dT primeri ortama eklenir ve poliA kuyruklarına bağlanması sağlanır.

Binnur Seyhan

İstanbul'da yaşıyorum, 20.01.1998 doğumluyum. Bartın Üniversitesi'nde Biyoteknoloji bölümü okuyorum. Ülkeme milletime fayda sağlayacak buluşlar yapmak istiyorum. Bilim, müzik, fotoğraf, psikoloji alanlarına ilgi duyuyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir