Bilim Ve Tekno

Metaller

Sintigrafi, hastaya farmasötik bir görüntüleme ajanının dahili olarak(damar yolu ile) verilmesi ve bu ajanın yaptığı...
Berilyum, periyodik sistemde 2A grubunda ve 2. Periyotta yer alır. Be sembolüyle gösterilir. Metaldir. Erime...
Nükleer tıpta kullanılan teknesyum elementini; 1937 yılında Carlo Perrier ve Emilio Segrè tarafından İtalya’da keşfetmiştir....