BilimGenelMakaleler

Bir Problem Bilimsel Olarak Nasıl Çözülür?

Google News Abone Ol

Gözlem ve deneylerle elde edilen düzenli  bilgi birikimine bilim denir. Bilimsel olarak tanımlanan problemlerin, konuyla ilgili olan diğer bilim insanlarının kabul edebileceği şekilde çözülmesine bilimsel yöntem denir.

Bilimsel çalışmaları diğer çalışmalardan ayıran en önemli fark verilere dayalı oluşudur. Ayrıca bir problemin çözümünde birden çok bilimsel yöntem izlenebilir. Şöyle ki:

a) Problemin belirlenmesi
b) Çözüm yollarının araştırılması(hipotezin ortaya koyulması)
c) Deneylerin kurulması ve kontrolü
d) Gözlemlerin elde edilmesi ve ölçümlerin alınması
e) Bulguların değerlendirilmesi ve sonuç çıkarılması
f) Teori veya kanun

Bilim insanlarının merakı ve dikkatli gözlemleri problemlerin ortaya çıkmasının temel nedenidir. Problem belirlendikten sonra bilimsel çalışmalara gözlem yapılarak başlanır. Bilimsel problemleri çözmenin ilk adımı, problemi açık ve herkesin anlayacağı şekilde tüm ayrıntılarıyla ortaya koymaktır.

Bilimsel problemin çözümünde veriler toplanır. Veriler, bilim adamlarının kendilerinin ya da kendilerinden önceki başka araştırmacıların gözlem ve çalışmalarından çıkartılır. Sonra veriler arasında ilişki kurulup problem için geçici bir çözüm yolu ortaya konur. Bilimsel problemin verilere dayalı olarak kurulan geçici çözüm yoluna hipotez denir.

Hipotezlerin denenmesinin en sağlıklı yolu kontrollü deneyler yapılarak hipoteze dayalı tahminlerin geçerliliğinin ve doğruluğunun araştırılmasıdır. Veriler ve deney sonuçları hipotezi destekliyorsa hipotez önem kazanır. Aksi durumda yeni hipotez ortaya konulması gerekir.

Hipotezlerin ve teorilerin test edilmesi sürecinde yapılan deneylerle veriler toplanır. Bu şekilde elde edilen sonuçlarla genellemelere gidilir. Gözlenebilen bir doğa olayıyla ilgili yapılan genellemelere teori denir. Büyük patlama teorisi ve atomun yapısı ile ilgili teoriler günümüz teorilerine örnektir.

Doğruluğu kanıtlanmış varsayımlara ya da aynı koşullarda tekrarlandığında herkes tarafından aynı sonuçların alındığı deneylerle desteklenen kurallara yasa denir. Yer çekimi kanunu, kütle ve enerji korunumu, ohm kanunu örneklerdendir.

Bilimsel yasalar ve teoriler kesinlikle deneysel desteğe sahip olmalıdır. Fakat teoriler hiçbir zaman yasa olmaz. Bilimsel yasaların, teorilerden daha üst düzey bilgi oldukları ve teoriler daha çok deneyle kanıtlandıkça yasa olacakları yönündeki bilgiler yanlıştır.

 

Binnur Seyhan

İstanbul'da yaşıyorum, 20.01.1998 doğumluyum. Bartın Üniversitesi'nde Biyoteknoloji bölümü okuyorum. Ülkeme milletime fayda sağlayacak buluşlar yapmak istiyorum. Bilim, müzik, fotoğraf, psikoloji alanlarına ilgi duyuyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir