BilimGenelMakalelerUzay

Astronomi, Astrofizik Ve Astroloji Aynı Mı?

Google News Abone Ol

Astronomi ve Astroloji iki ayrı konudur: Biri bir bilim diğeri bir salon oyunudur. Bununla birlikte, bu iki konu sıklıkla karıştırılıyor. Astronomi, astrofizik ile ilgili alanın yanı sıra, yıldızlara bakış bilimini ve yıldızların ve galaksilerin nasıl çalıştığını açıklayan fiziği kapsar. Astroloji, gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak için yıldız pozisyonları arasında bağlantılar kuran bilimsel olmayan bir uygulamadır. Eski astrologların çalışmaları, eskilerin kullandığı yıldız ve seyir haritalarının yanı sıra bugün bildiğimiz bazı takımyıldızların temelini oluşturdu. Ancak günümüz astrolojisi uygulamasında bilimsel bir temel yoktur.

Anahtar Paketler: Astronomi ve Astroloji

  • Astronomi: Yıldızların, gezegenlerin ve galaksilerin hareketlerinin bilimsel çalışmasıdır.
  • Astrofizik: Yıldızların, gezegenlerin ve galaksilerin nasıl oluştuğunu ve işlediğini açıklamak için fizik prensiplerini ve yasalarını kullanır.
  • Astroloji: İnsan davranışı ile yıldızların ve gezegenlerin hizalanması arasındaki bağlantıları söyleyen bilimsel olmayan bir eğlence biçimidir.

Astronomi ve Astrofizik

“Astronomi” ( “Yunancada yıldızların yasası”) ve “astrofizik” (“yıldız” ve “fizik” için Yunanca kelimelerden türetilmiştir) arasındaki fark, iki disiplinin başarmaya çalıştığı şeyden kaynaklanmaktadır. Her iki durumda da amaç, evrendeki nesnelerin nasıl işlediğini anlamaktır. Astronomi, yıldız, gezegen, galaksi vb. hareketlerini ve kökenlerini tanımlar. Ayrıca, bu nesneler hakkında bilgi edinmek ve astronom olmak istediğinizde çalıştığınız konuyu da ifade eder.

Astrofizik, yıldızların ve galaksilerin yaratılmasında rol oynayan süreçleri tanımlamanın yanı sıra, evrimsel değişikliklerini neyin yönlendirdiğini öğrenmek için fizik ilkelerini uygular. Astronomi ve astrofizik kesinlikle birbiriyle ilişkilidir ancak çalıştıkları nesnelerle ilgili farklı soruları cevaplamaya açık bir şekilde çalışmaktadır. Astronomiyi “İşte tüm bu nesnelerin ne olduğunu”, “astrofiziğin de“ tüm bu nesnelerin nasıl çalıştığını ”tanımladığını düşünün.

Astroloji

Astroloji, Yunancada “yıldız çalışması” anlamına gelen kelimelerden oluşmuştur. Büyük ölçüde sahte bir bilim olarak kabul edilir. Yıldızların, gezegenlerin ve galaksilerin fiziksel özelliklerini incelemiyor. Fizik prensiplerini kullandığı nesnelere uygulamakla ilgilenmez ve bulgularını açıklamaya yardımcı olan fiziksel yasaları yoktur. Aslında, astrolojide çok az “bilim” var. Astrolog denilen uygulayıcıları, insanların bireysel özelliklerini, işlerini ve geleceğini tahmin etmek için dünyadan görüldüğü gibi yıldızların, gezegenlerin ve Güneş’in konumlarını kullanır. Bunları kullanarak bir kişinin hayatını veya aşklarını anlatmanın imkanı yoktur, her şey çok hayalidir.

Astronomide rol oynayan Astroloji

Astroloji hiçbir bilimsel temeli olmasa da astronominin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunun nedeni, eski astrologların aynı zamanda gök cisimlerinin konumlarını ve hareketlerini belirleyen sistematik hayalciler olmalarıdır. Yıldızlar ve gezegenlerin uzayda nasıl hareket ettiğini anlamak söz konusu olduğunda bu astrologların çizimleri  ve notları, astronominin meydana çıkmasında büyük rol oynamıştır. Astrologlar insanların yaşamlarındaki gelecekteki olayları “tahmin etmek” için gökyüzündeki bilgilerini kullanmaya çalıştıklarında astronomiden ayrılırlar. Eski zamanlarda, bunu çoğunlukla politik ve dini nedenlerle yaparlardı. Bir astrolog, kralı veya kraliçesi için harika bir şey tahmin edebilirse, tekrar yemek yiyebilir ya da güzel bir evi olabilir  veya biraz altın sahibi olabilirdi.

Astroloji, bilimsel çalışmaların daha titiz hale geldiği 18. Yüzyıl aydınlanma yıllarında astronomiden bilimsel bir uygulama olarak ayrıldı. O zamanın bilim adamlarına (ve o zamandan beri) astroloji iddialarını açıklayabilecek yıldızlardan veya gezegenlerden yayılan hiçbir fiziksel kuvvetin ölçülemeyeceği açıktı. Başka bir deyişle, bir kişinin doğumunda Güneş, Ay ve Gezegenlerin konumu, o kişinin geleceği veya kişiliği üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir. Aslında, doktorun doğumda yardımcı olması, uzaktaki herhangi bir gezegen veya yıldızdan daha güçlüdür.

Günümüzde çoğu insan astrolojinin bir salon oyunundan biraz daha fazlası olduğunu biliyor. Sanatından para kazanan astrologlar dışında, eğitimli insanlar astrolojinin sözde mistik etkilerinin gerçek bir bilimsel temeli olmadığını, astronomlar ve astrofizikçiler tarafından asla tespit edilmediğini biliyorlar.

Bahtiyar Kalaycı

25 yaşındadır. Elektrik Elektronik mühendisliğinde okumaktadır. Hayattaki en belirgin karşılığı bir menteşedir. Ne kapının bir parçasıdır, ne de çerçevenin. Yani ne büyük bir resme dahildir, ne de bir detaydır.İkisine de eşit mesafede duran, ikisininde orada bulunabilme sebebidir. Kütüphanenin en alt rafındaki kitaptır. Sadece bir maskedir özünde, bu maskenin arkasındaki hiçbir şeyin önemli olmadığını göstermek en kestirme yoludur. Efendidir, misafirliğe gidince 2. çayı içmeyendir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir